Στις 20 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήσαμε (για την Α΄Λυκείου) επίσκεψη στην Ακρόπολη (σχεδιασμός, οργάνωση και αρχηγός: Αθηνά Βορρίση). Είχε προηγηθεί σειρά μαθημάτων, με στόχο την  ενημέρωση για το χώρο, ενταγμένα στο μάθημα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Ιστοριογραφία.  Οι μαθητές, αφού επισκέφτηκαν τον Ιερό Βράχο, κλήθηκαν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο φυλλάδιο βασισμένο στις γνώσεις που αποκόμισαν, τόσο από την ενημέρωση που είχαν στην τάξη (προβολή ταινίας  κλπ.) όσο και από την επανάληψη- παρουσίαση  βασικών στοιχείων (ιστορικών και άλλων) για το χώρο.  
Η επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης προκάλεσε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, την επόμενη ημέρα, στην τάξη.
IMG_20170320_095243.jpg IMG_20170320_095251.jpg IMG_20170320_095301.jpg

IMG_20170320_095309.jpg IMG_20170320_101627.jpg IMG_20170320_101631.jpg

 
 

sigjrr