ΛΕΞΙΚΑ  ON-LINE 

Babel Fish Translation

Κύπρος-net

Merriam-Webster On-Line

Free Translation

Dictionary of Difficult Words

Dictionary.com

www.itools.com/lang

ΕλληνοΑγγλικό (Βαμβάκος)

Computer User Dictionary

Systran.Otenet.gr

ΑγγλοΕλληνικό (Perseus)

Λεξικό Ορολογίας Πληροφορικής ΕΚΠΑ)

WorldLingo

InterTran

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα

Merriam-Webster

Pathfinder

Λεξικό Ιατρικών Όρων

Web of On-Line Dictionaries

Λεξικό της HTML

Artlex (Art Dictionary)Free TranslationFree Translation

Cambridge Dictionaries On-Line

Oxford  Dictionaries Online

Longman Dictionaries

www.in.gr/dictionary

AllWords

Λεξικό Φιλοσοφίας

Dictionary.com

One Look Dictionaries

Translatum

Λεξικό για Τουρίστες

 AltaVista - Babel Fish Translation

Your Dictionary

I Love Languages

Greeklish - Greek

Babylon - Greek Dictionary

LingoZ – The Online Dictionary Community

iddell and scott greek lexicon 

Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης

Internet Slang - Internet Dictionary

(Ιδιώματατηςγλώσσαςτου internet)

 

Urban Dictionary

(Ιδιώματα τηςγλώσσαςτου internet)

Google μετάφραση