Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στο Α2 τμήμα του Λυκείου μας,  αφού οι μαθητές διδάχτηκαν την ενότητα  «Περιγραφή», αποφασίσαμε  να δουλέψουμε μαζί σε ομάδες, για την εμπέδωση όσων είχαν διδαχτεί, με τον εξής τρόπο:
Δημιουργούμε τρεις ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, με τα παρακάτω θέματα :
  •  Περιγράφω έναν πίνακα ζωγραφικής ή μια απλή ζωγραφιά που μου αρέσει (δίνω ως ερεθίσματα στους μαθητές μου, τους  πίνακες ζωγραφικής  οι οποίοι βρίσκονται στο διάδρομο του σχολείου και είναι δουλειά μαθητών των μικρότερων τάξεων στο μάθημα των καλλιτεχνικών, βλ. σχετικές φωτογραφίες)
  •  Περιγράφω ένα περιστατικό, μια συνομιλία ή μια συναλλαγή
  •  Γράφω διάλογο και τον δραματοποιώ.
Οι μαθητές εργάστηκαν με χαρά και προθυμία, υπακούοντας σε οδηγίες που τους δόθηκαν και στη συνέχεια παρουσίασαν  εξαιρετικές πρωτότυπες  εργασίες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν όλοι με το ίδιο ενδιαφέρον, αφού κινητοποιήθηκαν και όσοι φαίνονταν αδιάφοροι κατά τη διάρκεια της «τυπικής διδασκαλίας»
122.jpg 123.jpg
 

sigjrr