Στις 28 Ιανουαρίου 2019, με το τμήμα Α1 Λυκείου του σχολείου μας, παίξαμε το αρχαιοελληνικό παιχνίδι «κότταβος» (βλ. σχετικό φωτογραφικό υλικό). Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, όπου η φιλόλογος Αθηνά  Βορρίση  επαναλαμβάνει για την Α΄ Λυκείου, ως εξής :
 Διδάσκουμε, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τις καθορισμένες ενότητες από τα Ελληνικά του Ξενοφώντος, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα την ενότητα που αναφέρεται στο θάνατο του Θηραμένη. Πρόκειται για μια ενότητα η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, τόσο για το νοηματικό της περιεχόμενο, όσο και για τις αφηγηματικές τεχνικές του Ξενοφώντα. Η αναφορά του συγγραφέα στον κότταβο είναι μια αφορμή να μιλήσουμε για το παιχνίδι και να παίξουμε μαζί με τους μαθητές μας στην τάξη.   
 Οι μαθητές μας, όπως κάθε φορά, ενθουσιάστηκαν και διασκέδασαν παίζοντας. Παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν στα θέματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού γενικότερα. 
 
001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

 
 

sigjrr