Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

 

.

 

Τίτλος ... ΟΚ μέχρι και 1997

ΦΕΚ Α   102/2018 :   Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.4547/2018)
ΦΕΚ Β 1704/2018 :   Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β 1544/2018 :   Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β 1509/2018 :   Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 1375/2018 :   Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 1365/2018 :   Λειτουργία Καλλιτεχνικών Λυκείων
ΦΕΚ Β   771/2018 :   Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α     38/2018 :    Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν.4521/2018)
ΦΕΚ Β   120/2018 :   Οργάνωση και Λειτουργία Γυμνασίων - Λυκείων
  ↑   ΦΕΚ 2018   ↑
ΦΕΚ Β 4611/2017 :    (223742/Γ1)   Κανονισμός Λειτουργίας ΕΟΠΠΕΠ
ΦΕΚ Α 4491/2017 :    (Φ.2/220509/Δ4)   Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικών Τμημάτων - Συνδιδασκαλίας ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α   193/2017 :    (ΠΔ 148-149-150-151) Ένταξη σε Κλάδους Εκπαιδευτικών
ΦΕΚ Β 4249/2017 :    Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
ΦΕΚ Β 3768/2017 :    Ενοποίηση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΕΚ Β 3638/2017 :   Οργάνωση Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης - Ενισχυτική Διδασκαλία (ΣΚΕΑ)
ΦΕΚ Β 3588/2017 :   Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α   141/2017 :    (ΠΔ 99/2017) Ίδρυση - Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών
ΦΕΚ Β 3392/2017 :   (Φ. 151/159838/Α5) Καθορισμός Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων
ΦΕΚ Β 2995/2017 :   (Φ.253/142542/Α5)   Ένταξη Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία - Συντελεστές Βαρύτητας
ΦΕΚ Β 2993/2017 :   Διαδικασίες Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος σε Φοιτητές
ΦΕΚ Β 2797/2017 :   Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α  109/2017  :   (ΠΔ 79/2017) Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων.
ΦΕΚ Β 2680/2017 :   Έγκριση Λειτουργίας Σχολής Ξεναγών Αθήνας - Εισαγωγή Σπουδαστών
ΦΕΚ Β 2604/2017 :   Κριτήρια Μοριοδότησης Διευθυντών - Συμβούλων σε ΣΔΕ
ΦΕΚ Β 2532/2017 :   Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών
ΦΕΚ Β 2275/2017 :   Εκπαιδευτικοί στις ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας ΟΥΜ - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ναυτιλιακού τομέα ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 1239/2017 :   Ρυθμίσεις στις Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ
ΦΕΚ Β 1157/2017 :   Άδεια Ίδρυσης Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού
ΦΕΚ Β  815/2017 :    Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2017
ΦΕΚ Β  681/2017 :    Σχολικές Εκδρομές - Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό
ΦΕΚ Β  545/2017 :    Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές
ΦΕΚ Β  324/2017 :    Επάρκεια Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας - Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα
ΦΕΚ Β  210/2017 :    Αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγ. Εκπ/σης
  ↑   ΦΕΚ 2017   ↑
ΦΕΚ Β 4294/2016 :   Αποζημίωση απασχολούμενων στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΦΕΚ Β 4268/2016 :   Αποζημίωση Απασχολούμενων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΦΕΚ Β 4227/2016 :   Εκπαιδευτικές Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών (Τροποποιήσεις)
ΦΕΚ Β 4212/2016 :   Ημέρες Αργίας - Διακοπών σε Φροντιστήρια
ΦΕΚ Β 3988/2016 :   Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών στην Εκπαίδευση Προσφύγων
ΦΕΚ Α   224/2016 :   (ν.4440/2016) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Υπαλλήλων στο Δημόσιο
ΦΕΚ Β 3754/2016 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων
ΦΕΚ Β 3561/2016 :  Σχεδιασμός - Υλοποίησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 3529/2016 :  Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 3419/2016 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Α 3414/2016 :  Τροποποιήσεις Προγράμματος σε Δημοτικά με Σχολικά Γεύματα (Πρόγραμμα Σίτησης)
ΦΕΚ Α 3406/2016 :  Οργάνωση - Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ)
ΦΕΚ Α   193/2016 :  (ΠΔ 111/2016) Κατάταξη σχολείων σε Κατηγορίες (Μόρια) (Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996)
ΦΕΚ Β 3153/2016 :  Ρυθμίσεις Θεμάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών
ΦΕΚ Β 3142/2016 :  Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίων - ΤΕΙ για μετεγγραφές Φοιτητών
ΦΕΚ Β 3011/2016 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε Ειδικά Σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό)
ΦΕΚ Β 2894/2016 :  Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2016-2017
ΦΕΚ Β 2876/2016 :  Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκίεων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2844/2016 :  Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
ΦΕΚ Β 2626/2016 :  Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού στο Λύκειο
ΦΕΚ Β 2605/2016 :  Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2423/2016 :  (Φ.20/120403/Δ4) Τροποποιήσεις στους Τομείς Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2182/2016 :  Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού-Επιλογής στο Λύκειο - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 2107/2016:   Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΦΕΚ Β 2079/2016 :  Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2078/2016:   Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 1671/2016 :  Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 1670/2016 :  Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου - Λυκείου
ΦΕΚ Β 1564/2016 :  Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - ΑΕΝ
ΦΕΚ Β 1489/2016 :  Τομείς - Ειδικότητες Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 1236/2016 :  Βαθμολογίες -Επιδόσεις στα Αθλήματα για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (Τροποποίηση ΦΕΚ 1538/2002)
ΦΕΚ Α   74/2016  :   (ΠΔ 46/2016) Αξιολόγηση Μαθητών Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β  792/2016 :   Λήξη Μαθημάτων Διδακτικού Έτους 2015 - 2016
ΦΕΚ Β  516/2016 :   Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων
ΦΕΚ Β  111/2016 :   Οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   46/2016 :    Διαδικασίες Επιλογής Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
  ↑   ΦΕΚ 2016   ↑
ΦΕΚ Α   164/2015 :  (ν. 4351/2015)  Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδος (Τροπολογίες Εκπαιδευτικών Θεμάτων).
ΦΕΚ Β 2916/2015 :   ..... Δικαίωμα Εισόδου σε Μνημεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία ....
ΦΕΚ Β 2737/2015 :  Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
ΦΕΚ Β 2656/2015 :  Καθορισμός Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 2647/205 :    Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Λυκείων με Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΦΕΚ Β 2499/2015 :  Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2462/2015 :  Ρυθμίσεις Αμοιβαίας Μεταφοράς Θέσης (Μετεγγραφής) Φοιτητών
ΦΕΚ Β 2446/2015 :  (Φ2/177558/Δ4) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) ΣΕΠ - Εργασιακό Περιβάλλον - Ασφάλεια & Υγιεινή ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2296/2015 :  Διαδικασίες Επιλογής Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών -Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας
ΦΕΚ Β 2255/2015 :  Επιτροπή κατ' εξαίρεση Μετεγγραφών
ΦΕΚ Β 2064/2015 :  Διάθεση Εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ
ΦΕΚ Β 2042/2015 :  Τροποποιήσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΠΑΛ - Καθορισμός δαπανών για σπουδές στο ΕΑΠ
ΦΕΚ Β 2033/2015 :  Εγκύκλιος Άναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 2011/2015 :  Μεταφορά Θέσης (Μετεγραφές) Φοιτητών - Αριθμός Εισακτέων ΕΑΠ
ΦΕΚ Β 1844/2015 :  Πρόσκληση για Αναπληρωτές - Ωρομισθίους Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
ΦΕΚ Β 1843/2015 :  Πρόσκληση Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Μουσικής
ΦΕΚ Β 1842/2015 :  Πρόσκληση για ένταξη σε πίνακες Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών
ΦΕΚ Β 1840/2015 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΦΕΚ Β 1817/2015 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσιο - Λύκειο)
ΦΕΚ Β 1437/2015 :  Ωρολόγιο πρόγραμμα Β' και Γ' τάξεων Εκκλησιαστικών Λυκείων
ΦΕΚ Β 1398/2015 :  Καθορισμός Κριτηρίων Πρόσληψης και Αποδοχές Ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης
ΦΕΚ Β 1356/2015 :  Αναθέσεις μαθημάτων σε Μουσικό Σχολείο
ΦΕΚ Β 1318/2015 :  Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)
ΦΕΚ Β 1186/2015 :  Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2015 - 2016
ΦΕΚ Β 1053/2015 :  Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   995/2015 :  Ένταξη Σχολών και Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΦΕΚ Β   945/2015 :  Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   915/2015 :  Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - Εργαστηριακών Κέντρων
ΦΕΚ Β   863/2015 :  Αξιολόγηση Μαθητών Α-Β τάξεων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   862/2015 :  Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείων 2014-2015
ΦΕΚ Α    50/2015  :  (ν. 4327/2015 : Επείγοντα Μέτρα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΦΕΚ Β   724/2015 :  Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   723/2015 :  Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   143/2015 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β     89/2015 :  ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ Β     69/2015 :  Εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
  ↑   ΦΕΚ 2015   ↑
ΦΕΚ Β 3573/2014 : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΑΕΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΦΕΚ Β 3555/2014 : Ωρολόγιο πρόγραμμα Β-Γ τάξης Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 3494/2014 : Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
ΦΕΚ Β 3157/2014 : Συμπλήρωση Διδακτέας - Εξεταστεάς ύλης μαθημάτων B' τάξης ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2937/2014 : Καθορισμός Διδακτέας - Εξεταστέας Ύλης Β' τάξης Ημερήσιων και Γ' τάξης Εσπερινών Λυκείων 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2863/2014 : Καθορισμος Διδακτέας - Εξεταστέας ύλη Α-Β τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2721/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 2660/2014 : Εξεταστέα Ύλη Α τάξης Ημερησιου Λυκείου, Α-Β Τάξεων Εσπερινού Λυκείου 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2569/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ 2015-2016 & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
ΦΕΚ Β 2470/2014 : Εγγραφές, Μετεγγραφές, Φοίτηση Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2420/2014 : Καθορισμός εξεταστέας - Διδακτέας ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2406/2014 : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΕΚ Β 2380/2014 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Μεταβατικό Λυκείου)
ΦΕΚ Β 2311/2014 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΦΕΚ Β 2143/2014 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τροποποίηση της 124062/Γ2 - ΦΕΚ 2350/2013)
ΦΕΚ Β 2007/2014 : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τροποποίηση ΦΕΚ 391/2006 - Ίδρυση Τμημάτων)
ΦΕΚ Β 2004/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1963/2014 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 1946/2014 : Καθορισμός Εξεταστέας - Διδακτέας Ύλης Εσπερινών Λυκείων 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 1938/2014:  Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 2014−2015
ΦΕΚ Β 1891/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1316/2014 : Πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού
ΦΕΚ Β 1227/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΛ (Τροποποίηση 126773/Γ2 ΦΕΚ 2339/2013)
ΦΕΚ Β 1219/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΟΤΗΤΩΝ ΤΕΛ-ΤΕΕ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΑΛ (Συμπλήρωση ΦΕΚ 1348/2014)
ΦΕΚ Α   110/2014 :  (ΠΔ 68/2014) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1098/2014 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΣΕΚ)
ΦΕΚ Β 964/2014 :  ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΦΕΚ Β 945/2014 :  ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) - ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΙΔΡΥΣΗ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ Β 928/2014 :  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 414/2012)
ΦΕΚ Β 918/2014 :  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΣΔΕ - ΑΔΕΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΦΕΚ Β 903/2014 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β  833/2014 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ Β  820/2014:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ
ΦΕΚ Β 785/2014 :  Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.
ΦΕΚ Β 768/2014 :  Καθορισμός αριθμού εισακτέων σε Σχολές και Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακαδ. έτους 2014−2015.
ΦΕΚ Α   75/2014 :  (ΠΔ 39/2014) Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου - Απουσίες - Λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο
ΦΕΚ Β 547/2014 :  Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2013-2014
ΦΕΚ Β 544/2014 :  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων από εγκλη− ματικές ενέργειες.
ΦΕΚ Β 500/2014 :  Μεταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους (Μετεγγραφή Φοιτητών με σοβαρές ασθένειες)
ΦΕΚ Α   48/2014 :  (ΠΔ 28/2014) Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΦΕΚ Β 433/2014 :  Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
ΦΕΚ Β 358/2014 :  Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ (5%)
ΦΕΚ Β 349/2014 :  Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%. (Μετεγγραφές φοιτητών)
ΦΕΚ Β 315/2014 :  ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης)
ΦΕΚ Β 269/2014 :  Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) 2014-2015
ΦΕΚ Β 224/2014 :  Δαπάνες σχολικών αγώνων (αποζημιώσεις εκπαιδευτικών)
ΦΕΚ Β 172/2014 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ Β 1538/2002)
  ↑   ΦΕΚ 2014   ↑
ΦΕΚ Β 3276/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ - ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΦΕΚ Α   274/2013 : (ΠΔ 170/2013)Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων λειτουργίας σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων σε Γυμνάσια-Λύκεια)
ΦΕΚ Β 3185/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
ΦΕΚ Β 3139/2013: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ) 2013-2014
ΦΕΚ Β 3133/2013 : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ Β 3087/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ
ΦΕΚ Β 3063/2013 : ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ Β 3030/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΩΝ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β 2996/2013 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΔΣ) 2013-2014
ΦΕΚ Β 2994/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α-ΛΥΚΕΙΟΥ Α-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΕΚ Α   254/2013 : (ν.4210/2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άδειες - Πειθαρχικό)
ΦΕΚ Β 2910/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΦΕΚ Β 2875/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΦΕΚ Β 2843/2013 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ (Απουσίες μαθητών σε Αιμοδοσία)
ΦΕΚ Β 2800/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΦΕΚ Α   240/2013 : (ΠΔ 152/2013) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 2758/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)
ΦΕΚ Β 2739/2013 : ΩΡΑΡΙΟ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΦΕΚ Β 2599/2013 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) - ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)
ΦΕΚ Β 2537/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΕΚ Β 2530/2013 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 80033/Γ2 (ΦΕΚ 1286/2006) ΚΑΙ 148096 (ΦΕΚ 2511/2007)(Αναπλήρωση ωρών διδασκαλίας λόγω κατάληψης σε επαγγελματικά σχολεία)
ΦΕΚ Β 2504/2013 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση της αρ.112843/Γ4/14-10-2005 - ΦΕΚ 1497/2006)
ΦΕΚ Β 2501/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ" ΣΤΙΣ Β-Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2451/2013 : Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο. Πιστοποίηση Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΦΕΚ Β 2449/2013 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)
ΦΕΚ Β 2360/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2350/2013:  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ Β 2341/2013:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 2339/2013 : ΕΧΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) 2013-2014
ΦΕΚ Α   193/2013:  (ν.4186/2013) ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΦΕΚ Β 2255/2013 : ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΕΚ Β 2211/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2135/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΕΚ Β 2121/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 1969/2013:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2013-2014
ΦΕΚ Β 1861/2014 : ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)
ΦΕΚ Β 1731/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β 1518/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπλήρωση ωραρίου)
ΦΕΚ Α   145/2013 : ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) - ΠΔ 112/2013 (Τροποποίηση ΠΔ 50/2008 ΦΕΚ 81/2008))
ΦΕΚ Β 1449/2013 :  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΦΕΚ Β 1357/2013 :  Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
ΦΕΚ Β 1218/2013 :  ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ Α 1173/2013 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1139, 1140 & 1720/2013, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΤΕΥΣΗ-ΕΠΙΤΑΞΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άρση επίταξης)
ΦΕΚ Β 1134/2013 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2013-2014
ΦΕΚ Β 1127/2013 :  Σχολικοί Συνεταιρισμοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ Α     83/2013 :  ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) Ν.4142/2013
ΦΕΚ Β   919/2013 :   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314Β6 - ΦΕΚ 1538/2002)
ΦΕΚ Β   858/2013 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση 112843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ Β   614/2013 : ... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ...
ΦΕΚ Α     55/2013 :  (ΠΔ 24/2013) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΦΕΚ Β   393/2013 :  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών .
ΦΕΚ Β   171/2013 :  ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ Α     24/2013 :  (ν.4115/2013) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΚΑΙ ΕΘΝ. ΟΡΓ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΟΠΠΕΠ).
  ↑   ΦΕΚ 2013   ↑
ΦΕΚ Β 3401/2012 :  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΑΓΟΥ
ΦΕΚ Β 3324/2012 :  Δικαιολογητικα χορήγησης - τροποποίησης άδειας Ιδιωτικής Εκπαίδευση. Οργανισμοί πιστοποίησης μεταπτυχιακών τίτλων Κολλεγίων
ΦΕΚ Β 3129/2012 :  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ Β 3057/2012 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓ. - ΤΡΟΠΟΠ. - ΕΠΙΚΑΙΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚ. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΦΡΟΝΤΙΣΤ., ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ
ΦΕΚ Β 2844/2012 :  Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΦΕΚ Β 2507/2012 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ Β 2315/2012 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)
ΦΕΚ Β 1844/2012 :  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΡΙΑΣ
ΦΕΚ Β 1843/2012 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Α     97/2012 :  (ΠΔ 47-48/2012) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΠΔ 60/2006)
ΦΕΚ Β 1393/2012 :  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β 1390/2012:   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1377/2012 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1296/2012 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ Β 1283/2012 :  Αναθέσεις Μαθημάτων Ειδικής Αγωγής - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ Β 1163/2012 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (16798/Γ2 - 36799/Γ2) ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (36798/Γ2)
ΦΕΚ Β  654/2012 :   ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Αρ.23464/Γ2 - Τροποποίηση 118842/Γ2)
ΦΕΚ Β  549/2012 :   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ Β  414/2012 :   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ Β  253/2012 :   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΦΕΚ Α    54/2012 :   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.4057/2012)
  ↑   ΦΕΚ 2012   ↑
ΦΕΚ Β 2885/2011 :   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ Β 2794/2011 :   Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίησης της 12843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ Β 2769/2011 :   Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών Σχολείων εντός και εκτός της Χώρας
ΦΕΚ Β 2478/2011 :   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
ΦΕΚ Β 2477/2011 :   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΦΕΚ Β 2197/2011 :   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ), ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΕΠ
ΦΕΚ Β 2156/2011 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ Β 1981/2011 :  Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
ΦΕΚ Β 1811/2011 :  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Αρ.81504/Δ2)
ΦΕΚ Β 1643/2011:   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 1557/2011 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1348/2011 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΕ-ΤΕΛ
ΦΕΚ Β 1213/2011 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΛΥΚΕΟΥ
ΦΕΚ Β 1168/2011 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Άλγεβρα - Γεωμετρία)
ΦΕΚ Β 1096/2011 :  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)
ΦΕΚ Β 1012/2011 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
ΦΕΚ Β  843/2011 :   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ34) - ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ40) (Τροποποίηση ΦΕΚ 1984/2008)
ΦΕΚ Β  622/2011 :   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ Β  582/2011 :   Καθορισμός Διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Διευθυντών - Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων
ΦΕΚ Β  472/2011 :   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΣ)
ΦΕΚ Β  434/2011 :   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ Β  318/2011 :   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΦΕΚ Α  233/2011 :   (Ν.4027/2011) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Β  262/2011 :   ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦ., ΓOΝEΪΚΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓ/ΚΗ ΒΙΑ
ΦΕΚ Α    118/2011 :   ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤ. ΣΧΟΛΕΙΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (Ν.3966/2011)
ΦΕΚ Α    107/2011 :   Τροποποίηση του Π.Δ.60/2006 (περί συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις) (ΠΔ 41/2011)
  ↑   ΦΕΚ 2011   ↑
ΦΕΚ Β 2142/2010 :  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ) ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1794/2010 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ποσοστό 5%)
ΦΕΚ Β 1612/2010 :  Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΦΕΚ Β 1180/2010 :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)
ΦΕΚ Β 1087/2010 :  Προσόντα, Κριτήρια και Διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια - Λύκεια
ΦΕΚ Β 1085/2010 :  Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης.
ΦΕΚ Α     71/2010 :  (ν.3848/2010) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β   428/2010 :  Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων - Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΝ
ΦΕΚ        55/2010 :  Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών ΑΣΚΤ
ΦΕΚ Β       1/2010 :  Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
  ↑   ΦΕΚ 2010   ↑
ΦΕΚ Β 2544/2009 :  Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΦΕΚ Β 1645/2009 :  Ψηφιακή τάξη
ΦΕΚ Β 1369/2009 :  Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων
ΦΕΚ Β   493/2009 :  Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εξετάσεις σε Ειδικό Μάθημα
ΦΕΚ Β   265/2009 :  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) (ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ)
  ↑   ΦΕΚ 2009   ↑
ΦΕΚ Β 1984/2008 :  Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
ΦΕΚ Β 1003/2008 :  Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
ΦΕΚ Β   652/2008 :  Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ.
ΦΕΚ Β   218/2008 :  Εξετάσεις - Όργανα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
ΦΕΚ Α   199/2008 :  (Ν.3699/2008) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΦΕΚ Β     34/2008 :  Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  ↑   ΦΕΚ 2008   ↑
ΦΕΚ Β 1564/2007 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΣ & ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜ. Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ - ΤΡΟΠ. ΠΡΟΓΡ. Β,Γ, ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 921/2007)
ΦΕΚ Β 1369/2007 :  Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και απασχόλησης Σάββατο − Κυριακή
ΦΕΚ Β   690/2007 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΕΚ Β   449/2007 :  ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΥ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ Β   272/2007 :  Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Ειδικών Κατηγοριών
  ↑   ΦΕΚ 2007   ↑
ΦΕΚ Β 1761/2006 : Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ (Ναυτιλιακός κύκλος-Γενικής Παιδείας)
ΦΕΚ Β 1734/2006 : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΦΕΚ Β 1488/2006 : Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των επισήμων προσκεκλημένων σε εορτές.
ΦΕΚ Β 1358/2006 : Εισαγωγή Σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΦΕΚ Β 1286/2006 : Σχολικό έτος, διακοπές, αργίες, υπηρεσιακά βιβλία, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, διαγωγή, διακρίσεις μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων
ΦΕΚ Β 1183/2006 :  Κανόνες υγιεινής και καθορισμός διαθεσίμων προϊόντων σε σχολικά κυλικεία
ΦΕΚ Β 1139/2006 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών και Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ Β   998/2006 :  Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ (για μετεγγραφές φοιτητών)
ΦΕΚ Α   146/2006 :  (ν.3475/2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   587/2006 :  Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β   391/2006 :  Πρόσβαση Κατόχων Απολυτηρίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ Α     65/2006 :  (ΠΔ 60/2006) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Α     48/2006 :  (ΠΔ 47/2006) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού.
  ↑   ΦΕΚ 2006   ↑
ΦΕΚ Β 1497/2005 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   921/2005 :  Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα - Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών λυκείων
ΦΕΚ Β   859/2005 :  Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσηςτου ατομικού δελτίου (ΑΔΥ)
  ↑   ΦΕΚ 2005   ↑
ΦΕΚ Β 1962/2004 :  Στεγαστικό Επιδόμα Φοιτητών
ΦΕΚ Α   151/2004 :  (Ν.3260/2004) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ Β   786/2004 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΕΚ Β   242/2004 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 2004   ↑
ΦΕΚ Β     64/2003 :  Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών Εκπαίδευσης (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)
  ↑   ΦΕΚ 2003   ↑
ΦΕΚ Β 1538/2002 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΦΕΚ Β 1340/2002 :  Καθορισμός Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Συλλόγου Διδασκόντων
ΦΕΚ  Β  131/2002 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α', Β' και Γ' ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ↑   ΦΕΚ 2002   ↑
ΦΕΚ Β 1503/2001 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡ. (ΚΔΑΥ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ↑   ΦΕΚ 2001   ↑
ΦΕΚ Β 1789/1999 :  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  ↑   ΦΕΚ 1999   ↑
ΦΕΚ Β  658/1998 :   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 1012/2011 - ΦΕΚ 2478/2011)
ΦΕΚ Α  161/1998 :   (ΠΔ 200/1998) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ Α  161/1998 :   Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών σχολείων (ΠΔ 201/98)
  ↑   ΦΕΚ 1998   ↑
ΦΕΚ Β 1107/1997 :  Σύσταση Σχολικού Συνεταιρισμού
ΦΕΚ Α     94/1997 :  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 100/97)
  ↑   ΦΕΚ 1997   ↑
ΦΕΚ Β  664/1996 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΟΑΕΔ
ΦΕΚ Α    45/1996 :  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 50/96)
  ↑   ΦΕΚ 1996   ↑
ΦΕΚ Β    96/1995 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  ↑   ΦΕΚ 1995   ↑
ΦΕΚ Β  506/1994 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1994   ↑
ΦΕΚ Α  156/1993 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 115/89 "ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ... "
  ↑   ΦΕΚ 1993   ↑
ΦΕΚ Α    51/1989 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 115/89) (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1989   ↑
ΦΕΚ Α    41/1984 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 129/84) (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1984   ↑
ΦΕΚ Α    50/1983 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 112/83) (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Α    45/1983 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 102/83) (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1983   ↑
ΦΕΚ Α  144/1982 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ↑   ΦΕΚ 1982   ↑
ΦΕΚ Α    23/1979 : (ΠΔ 104/79) ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)
  ↑   ΦΕΚ 1979   ↑
ΦΕΚ Α  108/1975 : (Ν. 48/1975) Περί Εθνικής Σημαίας, Εμβλήματος Δημοκρατίας, Όρκου Υπαλλήλων, Τύπου σφραγίδων Υπηρεσιών
  ↑   ΦΕΚ 1975   ↑