Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

Η Ερευνητική Εργασία (project) αποτελεί μια διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών για την Α΄ και την Β΄ τάξη του Λυκείου.
Κατά την έναρξη του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων του κάθε σχολείου εγκρίνει σε ειδική συνεδρίαση τα προτεινόμενα θέματα, τα οποία έρχονται να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης, αξιοποιώντας (αλλά και υπερβαίνοντας πολύ συχνά) περιεχόμενο, εννοιολογικά σχήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφορετικών μαθημάτων. Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, βιβλιογραφικές πηγές, ερωτηματολόγια (που διαμορφώνουν οι ίδιοι) ή άλλες πηγές, λειτουργούν ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παράγουν νέα γνώση καθώς μελετούν κάποιο θέμα. Παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, αναγνώρισης και σεβασμού του διαφορετικού, ανάληψης πρωτοβουλιών αλλά και ευθυνών σε ένα ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον.

 

Projects

Θέμα

Αρχείο

Word

Αρχείο

Pdf

Υπεύθυνος Καθηγητής

1

Ο τουρισμός και οι επιπτώσεις του

στην τοπική κοινωνία

doc-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09 

2

Νεανική επιχειρηματικότητα: Χαρακτηριστικά -

Προβλήματα - Προοπτικές

jpg-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09

3

Οι Έλληνες προσφυγες τον 20ο αιώνα:

Ο Ποντιακός Ελληνισμός (Ιστορία & Παράδοση)

doc-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09

4

Οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας:

Ιστορία & Παράδοση

doc-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09

 

 

sigjrr