Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

Ως  Σύλλογος Διδασκόντων,  πιστεύουμε ότι  για να υπάρξει διαρκής συνεργασία και δημιουργική διάθεση μεταξύ μας, με σκοπό την αποδοτικότερη συνεργασία μας στο σχολικό χώρο επ’ ωφελεία  των μαθητών μας, πρέπει να «συνευρισκόμαστε» και εκτός σχολείου. Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε μερικές από τις εξόδους μας. Η υποδιευθύντρια κα Γιαννίτσαρη είχε την ιδέα και ο πρώην υποδιευθυντής κος Πατέρας επέλεξε τη Στενή Ευβοίας για την πρόσφατη εκδρομή μας, ενώ στις 23 Ιανουαρίου 2016 διασκεδάσαμε σε ταβέρνα στο Χαλάνδρι. 
 
 

sigjrr