Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

Όλες οι δραστηριότητες του πολιτιστικού μας προγράμματος, και φέτος (2018-19), στόχευσαν στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών μας, για την πραγματοποίηση πειραματικής διδασκαλίας από τους ίδιους.  Το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόσφυγες: Ανοίγοντας δρόμους για την ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση3» πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά φέτος. Επιμέρους στόχοι οι οποίοι τέθηκαν (βλ. αναλυτική περιγραφή στο σχέδιο του προγράμματος) αναφέρονται στο σχέδιο, που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με βάση τη σχετική εγκύκλιο. 
Στο φωτογραφικό υλικό, φαίνεται η κεντρική δράση του προγράμματος. Παρακολουθώντας τις αντιδράσεις μικρών και μεγάλων παιδιών, βλέπουμε τα συναισθήματα, τα οποία αναπτύσσονται μεταξύ των παιδιών και εύκολα κατανοούμε, γιατί οι μαθητές μας ζητούν κάθε χρόνο τη συνέχιση του προγράμματος αυτού.
 
 
 

sigjrr