Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

Στις 20 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήσαμε (για την Α΄Λυκείου) επίσκεψη στην Ακρόπολη (σχεδιασμός, οργάνωση και αρχηγός: Αθηνά Βορρίση). Είχε προηγηθεί σειρά μαθημάτων, με στόχο την  ενημέρωση για το χώρο, ενταγμένα στο μάθημα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Ιστοριογραφία.  Οι μαθητές, αφού επισκέφτηκαν τον Ιερό Βράχο, κλήθηκαν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο φυλλάδιο βασισμένο στις γνώσεις που αποκόμισαν, τόσο από την ενημέρωση που είχαν στην τάξη (προβολή ταινίας  κλπ.) όσο και από την επανάληψη- παρουσίαση  βασικών στοιχείων (ιστορικών και άλλων) για το χώρο.  
Η επίσκεψη στο χώρο της Ακρόπολης προκάλεσε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, την επόμενη ημέρα, στην τάξη.
 
 

sigjrr