Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

 

Στην Α΄Λυκείου, κατά τη διάρκεια της παρούσας σχολικής χρονιάς 2014-2015, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στην ενότητα Περιγραφή, πραγματοποιήθηκαν δύο πειραματικές διδασκαλίες (Βλ. φωτογραφικό υλικό) οι οποίες είχαν ως στόχο την εύληπτη κατανόηση των μαθησιακών αντικειμένων της ενότητας μέσα από διαδικασίες αυτενέργειας, δημιουργικής δράσης και ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας. Παρατηρήθηκε άριστη συμμετοχή των μαθητών με ιδιαίτερα ευρηματικούς τρόπους, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν διαλόγους και στη συνέχεια τους παρουσίασαν στην τάξη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η παρουσία έγινε δραματοποιώντας τους διαλόγους που οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν δημιουργήσει.
Εξαιρετική εντύπωση προκαλεί η πρόθυμη συμμετοχή και άριστη επίδοση όλων των μαθητών ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου.
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Αθηνά Χ. Βορρίση

 
 

sigjrr