Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016 και αφού έχουμε ολοκληρώσει τη διδασκαλία της  ενότητας για τη δίκη του Θηραμένη στα Ελληνικά του Ξενοφώντα (Α1 και Α2 Λυκείου) οι μαθητές ζητούν να μάθουν περισσότερα για το αρχαιοελληνικό παιχνίδι του «κότταβου». Aποφασίζω να τους δώσω την ευκαιρία να έχουν μια εμπειρία του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
Φέρνω στην τάξη αντί κρασιού βυσσινάδα, πλαστικά ποτήρια και μια λεκάνη. Οι μαθητές έπαιξαν, ευχαριστήθηκαν και χάρηκαν όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.  Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές ζήτησαν να συζητήσουμε περισσότερο πάνω στα θέματα που αναδεικνύονται στην ενότητα για τη δίκη του Θηραμένη. 
Με τον παραπάνω τρόπο, δηλαδή την  αναπαράσταση ενός αρχαιοελληνικού παιχνιδιού προβληματιστήκαμε και συζητήσαμε  σχετικά με ιστορικά, πολιτικά,  κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα της εποχής  εκείνης. Επιπλέον οι μαθητές παρέπεμψαν σε αντίστοιχα θέματα  που αναδεικνύονται στην νεοελληνική πραγματικότητα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια δημιουργική συζήτηση. 
 
 

sigjrr