Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

Την 1η Απριλίου 2016, επαναλήφθηκε η διαθεματική διδασκαλία με αφορμή την ταινία (animation) του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θ.Π.Τάσιου ο «δίολκος» στην Α΄τάξη του Λυκείου με τη συνεργασία εκπαιδευτικών τριών διαφορετικών ειδικοτήτων.
Συνεργάστηκαν:
Χρυσανθακοπούλου Κωνσταντίνα, φυσικός
Λιβανοπούλου Αθανασία, κοινωνιολόγος
Βορρίση Αθηνά, φιλόλογος και υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση.
 
 

sigjrr