Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

 
Καινοτόμες δράσεις στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄Λυκείου
Στο τμήμα Α1 του Λυκείου και στο τέλος περίπου του Α΄ τετραμήνου (2017-2018) στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, μάς δόθηκε η ευκαιρία, με αφορμή το κείμενο, να μιλήσουμε για το αρχαιοελληνικό παιχνίδι «κότταβος». Και φέτος οι μαθητές ζήτησαν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτό και αφού δίδαξα τα θεωρητικά για τη διαδικασία του παιχνιδιού, τους πρότεινα να παίξουμε κότταβο στην τάξη. Τα παιδιά δέχτηκαν με ενθουσιασμό.  Έτσι διασκέδασαν και εμπέδωσαν εύκολα και ευχάριστα την ενότητα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, βιβλίο 2, κεφ. 3, παρ. 56. (Βλ. σχετικά,  φωτογραφικό υλικό).
Στη συνέχεια του σχολικού έτους, αφού ολοκληρώσαμε τη διδακτέα ύλη από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, ζήτησα από τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες με βάση τις επιλογές που είχαν κάνει αφού τους προτάθηκαν θεματικές ενότητες δράσης (συγγραφή κειμένου/διαλόγων, δραματοποίηση κειμένου, ζωγραφική, μουσική, έρευνα για τη ζωή/ έργο του συγγραφέα και παρουσίασή της με χρήση ΤΠΕ). Ο στόχος ήταν να επεξεργαστούν θέματα που τους είχαν κινήσει το ενδιαφέρον από το παραπάνω κείμενο, με βάση όμως τις ιδιαίτερες δεξιότητες του καθενός για να εμπεδώσουν το ήδη διδαχθέν αρχαιοελληνικό κείμενο. Οι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και δημιούργησαν ωραίους διαλόγους, συνέθεσαν μουσικό κομμάτι, εργάστηκαν πάνω σε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ξενοφώντα και τα παρουσίασαν στην τάξη με τη βοήθεια ΤΠΕ, ολοκλήρωσαν έργο ζωγραφικής  στον τοίχο της αίθουσάς μας το οποίο είχε αρχίσει να ζωγραφίζει η προηγούμενη τάξη (σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα ζωγραφικής του σχ. έτους 2016-2017, βλ. σχετ. φωτογρ. υλικό). Όταν μάλιστα ήρθε η περίοδος για την ενασχόλησή μας με τις Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο (Έγγρ. με αρ.  πρωτ. 194027/Δ210-11-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οι μαθητές είχαν ήδη την εμπειρία να εργάζονται στην τάξη ομαδικά και επέλεξαν να το κάνουν ξανά, για την επεξεργασία διαφορετικών θεμάτων και την παρουσίασή τους με άνεση όχι μόνο στους συμμαθητές της τάξης τους, αλλά και σε μαθητές άλλων τάξεων (βλ. δημιουργικές εργασίες της Α΄ Λυκείου στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, βλ. επίσης στο αντίστοιχο βιβλίο ύλης της Α΄ Λυκείου για το μάθημα Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο μας). 
 
 

sigjrr