Δρ. Αθηνά Βορρίση        

Leonardo-990x257

ΦΕΚ Εκπαίδευσης ΕΠΛ

 

.

 

Τίτλος

ΦΕΚ A 206/1998 :   (Ν. 2640/98)  Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A 188/1997 :   (Ν. 2525/97)  Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A   18/1992 :   (Ν. 2009/92)  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A 167/1985 :   (Ν. 1566/85)  Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A   25/1985 :   (Ν. 1517/85)  Αναδιάρθρωση του μισθολογίου του διδακτικού,εκπ/κού & ειδικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.  και άλλες διατάξεις ..
ΦΕΚ A 173/1983 :   (Ν. 1404/83)  Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ΦΕΚ A   56/1983 :   (Ν. 1351/83)  Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A   87/1982 :   (Ν. 1268/82)  Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ΦΕΚ A 147/1978 :   (Ν. 815/78)  Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
ΦΕΚ A 102/1977 :   (Ν. 576/77)  Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ A 100/1976 :   (Ν. 309/76)  Περί αργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ A 214/1975 :   (Ν. 186/75)  Περί του Κέντρου Έκπαιδεύσεως Μελετών και Επιμορφώσεως και διατάξεων τινων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.
ΦΕΚ A 182/1964 :   (Ν. 4379/64)  Περί οργανώσεως καί διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους καί Μέσης) ’Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ A 147/1995 :   (Π.Δ. 264/95)  Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Κλάδου 12 Δομικών Κατασκευών του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ε.Π.Λ.).
ΦΕΚ A 159/1993 :   (Π.Δ. 376/93)  Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων
ΦΕΚ A   51/1989 :   (Π.Δ. 115/89)  Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΦΕΚ A   49/1988 :   (Π.Δ. 117/88)  Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π .Δ . 108 / 1987 (ΦΕΚ 63 Α ')
ΦΕΚ A     3/1988 :   (Π.Δ. 4/88)  Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των τμημάτων ειδίκευσης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.)
ΦΕΚ A   63/1987 :   (Π.Δ. 108/87)  Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
ΦΕΚ A 163/1967 :   (Α.Ν. 129/67)  Αναγκαστικός νόμος Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Έκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων.
Υ.Α. ΙΔ/361/6-6-84 (ΦΕΚ 36313/84) :   ..................................
Υ.Α. Φ 484/173/ΣΤ3/4335/1985 :   .........................................
ΦΕΚ Α 111/1975 :   Σύνταγμα της Ελλάδος

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

 

 

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

01-10-20 :  Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση
01-10-20 :  Αποσπάσεις, Τροποποιήσεις και Ανακλήσεις Αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το σχ. έτος 2020-21
16-09-20 :  Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικού έτος 2020-21
11-09-20 :  Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑΛ 2020-21
10-09-20 :  Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων
08-09-20 :  Αποφάσεις αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων
24-08-20 :  Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπ/κών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτ/κού σχ. έτους 2020-2021 και 2021 για το Νότιο Ημισφαίριο
21-08-20 :  H Απόφαση απόσπασης προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
21-08-20 :  2η Φάση Αποσπάσεων και Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπ/κών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχ. ετος 2020-21
19-08-20 :  Διακοπή θητείας εκπαιδευτικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο Πειραματικό Σχολείο
18-08-20 :  Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83691/Γ7/22-7-2011 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντατων Εκπαιδευτικών στα Κέντρα ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης (ΚΠΕ)» (Β΄1981).
13-08-20 :  Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21
12-08-20 :  Πρόσκληση υποβολής δήλωσης περιοχών προτίμησης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
16-07-20 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ββάθμιας Εκπαίδευσης
15-07-20 :  Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλα Σχολεία αυτής, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
15-07-20 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τοσχολικό έτος 2020-21
09-07-20 :  Αποστολή στοιχείων αναφορικά με δράσεις και εκδηλώσεις για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821
07-07-20 :  Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2020-2021
01-07-20 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2020-2021
30-06-20 :  Aποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε φορείς για το σχ. έτος 2020-21
30-06-20 :  Τρεις ΥΑ απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. (ΔΙΕΚ – ΑΕΑ – Μητροπόλεις)
29-06-20 :  Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
25-06-20 :  Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
23-06-20 :  Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεωντων Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων
22-06-20 :  Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2020-2021
22-06-20 :  Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΑΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ
22-06-20 :  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγ/κής Εκπ/σης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το Σχολικό Έτος 2020-2020
22-06-20 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2020-2021
18-06-20 :  Υπουργική απόφαση για τις δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο
16-06-20 :  Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ββάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020
04-06-20 :  Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020
02-06-20 :  Νέα ΚΥΑ για την ισχύ των προσωρινών περιοριστικών μέτρων στους χώρους λατρείας
02-06-20 :  «Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 - Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
22-05-20 :  Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια κλινικών, εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάσεων στα ΑΕΙ
21-05-20 :  Υπουργική Απόφαση για την επαναλειτουργία των ΑΕΙ -Απρόσκοπτη η ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και η διεξαγωγή των εξετάσεων στα ΑΕΙ
20-05-20 :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021
20-05-20 :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο
20-05-20 :  Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
14-05-20 :  Οι Κ.Υ.Α./Υ.Α. και Εγκύκλιοι για την επαναλειτουργία των εκπ/κών δομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
13-05-20 :  Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021
12-05-20 :  Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021
10-05-20 :  Οδηγίες για την επαναλειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
10-05-20 :  Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020
06-05-20 :  Οδηγίες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων
05-05-20 :  Εγκύκλιοι για την Εισαγωγή Μαθητών στα Μουσικά και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
06-04-20 :  Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020
03-04-20 :  Συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού
01-03-20 :  Μετάταξη εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
31-03-20 :  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2020
23-03-2020 :  Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.
17-03-20 :  Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ(Β ́783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών.
17-03-20 :  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., T.E.), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020
16-03-20 :  Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
12-03-20 :  Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
10-03-20 :  Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών –βαθμολογία β’ τριμήνου»
05-03-20 :  Εγκύκλιος για τις απουσίες λόγω SARS-CoV-2
03-03-20 :  «Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04»
27-02-20 :  Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
26-02-20 :  Σύγχρονες δεξιότητες, νέα εφόδια για τους μαθητές μας: «Καλλιεργούμε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενισχύουμε τη βιωματική και εργαστηριακή μάθηση»
24-02-20 :  Οι εγκύκλιοι των Υπηρεσιών για τον κοροναϊό
24-02-20 :  Αναστολή των εκδρομών-μετακινήσεων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Ιταλία
20-02-20 :  Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ
18-02-20 :  Προκήρυξη προεπιλογής εκπαιδευτικών για τη θέση Αν. Διευθυντή Α/θμιου κύκλου σε Ευρ. Σχολείο
17-02-20 :  Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓT/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/7-2-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-2-2020) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ
14-02-20 :  Προσλήψεις 273 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2019-2020
14-02-20 :  Προσλήψεις 403 εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020 κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.4547/2018,
12-02-20 :  Απελευθερώνεται το πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών/μετακινήσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ελευθερία στα σχολεία
11-02-20 :  Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με την κατάταξη σχολών που θα ισχύει για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020
07-02-20 :  Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20
05-02-20 :  Υπεγράφησαν οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί, στην ιστορία της χώρας, μέσω ΑΣΕΠ, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
03-02-20 :  Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020
29-01-20 :  «Οι οδηγίες που εστάλησαν στα σχολεία για την αντιμετώπιση της Εποχικής γρίπης και η Εγκύκλιος με το τι θα ισχύσει για τις απουσίες»
28-01-20 :  Μετάταξη μονίμων Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
28-01-20 :  Υ.Α. ορισμού των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
21-01-20 :  «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2019-2020
16-01-20 :  Έκδοση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των προκηρύξεων 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
14-01-20 :  Tελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2019-2020
13-01-20 :  Προσλήψεις 174 εκπαιδευτικών A'βάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το διδ. έτος 2019-20 κατόπιν ειδικής πρόσκλησης
13-01-20 :  Προσλήψεις 380 εκπαιδευτικών στη B'βάθμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών
  ↑   2020   ↑
27-12-19 :  Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ
19-12-19 :  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
17-12-19 :  Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε έξι (6) εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
06-12-19 :  Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020
03-12-19 :  Υπουργικές Αποφάσεις ανάκλησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Ε.Β.Ε. και στα Γ.Α.Κ. στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
03-12-19 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας - Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου
02-12-19 :  Διακοπή απόσπασης και απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απόΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020
29-11-19 :  Νέα εγκύκλιος για μονιμοποιήσεις Επίκουρων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων
29-11-19 :  Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην ενισχυτική διδασκαλία 2019-20
25-11-19 :  Από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις μετεγγραφών κατ'εξαίρεση
19-11-19 :  Ορίσθηκε με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το νέο ΔΣ του ΙΕΠ
13-11-19 :  Ορισμός Διευθυντών/Υποδιευθυντών στα Αρσάκεια Σχολεία
12-11-19 :  Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020
12-11-19 :  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020
12-11-19 :  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020
08-11-19 :  Ξεκινά τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 η υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής για όσους επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
29-10-19 :  Αποδοχή παραίτησης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ04.02- Πρόσληψη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.04, σε σχολείο αρμοδιότητας Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, για το έτος 2019-2020
18-10-19 :  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)
11-10-19 :  Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών και πρόσληψη εκπαιδευτικών
07-10-19 :  Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων ΕκπαιδευτικώνΑ/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020
25-09-19 :  Δημοσίευση νέας ΚΥΑ σχετικά με τη διαδικασία διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
24-09-19 :  Σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2019 περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
20-09-19 :  Πρόσληψη 10 (δέκα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού                           Δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχ. έτος 2019-2020
20-09-19 :  Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτ. έτος 2019-2020
20-09-19 :  Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020
19-09-19 :  Οι αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους Γυμνασίων, ΓΕΛ, Μουσικών Γυμνασίων - ΓΕΛ,                                         Καλλιτεχνικών Γυμνασίων - ΓΕΛ και Γυμνασίων - ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
18-09-19 :  Συμπληρωματικές αποσπάσεις και παρατάσεις αποσπάσεων για σχολεία του εξωτερικού
05-09-19 :  ΥΑ χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολ. έτος 2019-2020
02-09-19 :  Μόνιμος διορισμός 4 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
20-08-19 :  Υπουργική Απόφαση για την Κύρωση του Τελικού Πίνακα Αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
20-08-19 :  Υπουργικές Αποφάσεις για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
13-08-19 :  Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση
12-08-19 :  H εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχ. έτος 2019-2020
01-08-19 :  Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α
24-07-19 :  Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης
22-07-19 :  Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. 76781/Γ1/15.05.2019 Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
18-07-19 :  Ανάκληση της Υ.Α. περί σύστασης και συγκρότησης εννεαμελούς Επιστημ. Επιτροπής για την κατάρτιση του 1ου προγρ/τος σπουδών του Τμ. Νομικής του Παν/μίου Πατρών
12-07-19 :  Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση της Ελλάδας των κατηγοριών: Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Β) Αποφοίτων λυκείων ή                           αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.
08-07-19 :  Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση το ακαδημαικό έτος 2019-20 για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλ. 2018
08-07-19 :  Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
05-07-19 :  Κατανομή 280 θέσεων διδασκόντων και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
05-07-19 :  Σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)
04-07-19 :  Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ατομικό εισόδημα έως 7.863 € ή με οικογενειακό εισόδημα έως 5.504 €
04-07-19 :  Νέα Υπουργική Απόφαση για τις συνάφειες Μεταπτυχιακών Σπουδών
01-07-19 :  Καθολική η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στους Δήμους όλης της χώρας
30-06-19 :  Υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 2 εκατ. 800 χιλ. ευρώ
25-06-19 :  Από σήμερα έως τις 28 Ιουνίου 2019 η Β΄φάση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
21-06-19 :  Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Κρήτη
20-06-19 :  Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019
20-06-19 :  Υπουργική Απόφαση για τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου σε 18 σχολικές μονάδες
13-06-19 :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
12-06-19 :  Έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Θερινά Σχολεία 2019" της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
12-06-19 :  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την είσπραξη του 7% από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθηγητών ΑΕΙ
10-06-19 :  Διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
07-06-19 :  Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019
06-06-19 :  Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για συμμετοχή στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.
03-06-19 :  Από την Τρίτη 4 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος (2)
03-06-19 :  Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
31-05-19 :  Η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το διδακτικό έτος 2019-2020
31-05-19 :  Τροποπ. της υπ΄αριθμ.82732/Ε2/24-5-2019 Υπ. Απόφ. «Μετ/σεις εκπ/κών Α'βάθμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019»
31-05-19 :  Ανακλήσεις μεταθέσεων, συμπληρωματικές μεταθέσεις και διορθώσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2019
31-05-19 :  Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019
31-05-19 :  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019 (Ανακοινοποίηση)
30-05-19 :  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση για την πρόσβαση των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
29-05-19 :  Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
29-05-19 :  Ένταξη Τμημάτων και Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία
28-05-19 :  Εγκύκλιες οδηγίες για το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών
28-05-19 :  Τροποποίηση της Υ.Α. περί συνάφειας Μ.Π.Σ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας
24-05-19 :  «Διορισμός 39 εκπ/κών κλ. ΠΕ60-Νηπ/γωγών, επιτυχόντων του γραπτού διαγ/σμού ΑΣΕΠ έτους 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 73 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)»
24-05-19 :  Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019
23-05-19 :  Τροποποίηση ΥΑ διαπίστωσης συνάφειας ΠΜΣ με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία
23-05-19 :  Κατανομή 943 νέων θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ
22-05-19 :  Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
22-05-19 :  Οδηγίες για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021
22-05-19 :  Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019
21-05-19 :  Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008
21-05-19 :  Νέα καταληκτική ημερομηνία για εισαγωγή μαθητών σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια
21-05-19 :  Από 22 Μαΐου έως 17 Ιουνίου οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
20-05-19 :  Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι
20-05-19 :  Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2018-2019
20-05-19 :  Διορισμός 39 νηπιαγωγών (ΠΕ 60) επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008
17-05-19 :  Τροποποίηση Yπουργικών Aποφάσεων για μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία
15-05-19 :  Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αλλαγές για το νέο Λύκειο
14-05-19 :  Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΥΠΠΕΘ
14-05-19 :  «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020»
13-05-19 :  Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020
13-05-19 :  Διαδικασία τροποποίησης Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ σχολ. έτους 2018-19
10-05-19 :  Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2019
10-05-19 :  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχ. έτος 2019-2020
09-05-19 :  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- Πρόσκληση μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ
08-05-19 :  Σε ΦΕΚ οι Τομείς και οι Ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχ. έτος 2019-2020
07-05-19 :  Προγραμματισμός εξετάσεων ΓΕΛ
07-05-19 :  Προγραμματισμός εξετάσεων Γυμνασίων
03-05-19 :  Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
02-05-19 :  Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολικής Ψυχολογίας
30-04-19 :  Πρόσκληση μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ
25-04-19 :  Πρόσκλ. υποψήφιων εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικ/τικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτ. Συμβ. Επιλ. Προσωπικού
25-04-19 :  Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και                       Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
23-04-19 :  Διορισμός 418 εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008
19-04-19 :  Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019
18-04-19 :  Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τη χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων από το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»
17-04-19 :  Μέχρι την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 (2)
17-04-19 :  Προσλήψεις 65 αναπληρωτών εκπ/κών σε σχ. μονάδες της Β/θμιας Εκπ/σης, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’)
17-04-19 :  Προσλήψεις εκπ/κών σε σχ. μονάδες της A'βάθμιας Εκπ/σης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019
17-04-19 :  Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στην Κρήτη, για το διάστημα των διακοπών του Πάσχα
16-04-19 :  Από 2 έως 20 Μαΐου η υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών
12-04-19 :  Πρόσκληση 423 εκπ/κών, εγγεγραμμένων στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπ/κών ΑΣΕΠ 2008 για μόνιμο διορισμό στην A'βάθμια και B'βάθμια Εκπ/ση
12-04-19 :  Από 6-20 Μαΐου οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία- Δημοτικά
12-04-19 :  Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
11-04-19 :  Εγκύκλιος για συνάφεια ΠΜΣ με Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία
10-04-19 :  Από σήμερα έως την 15 Απριλίου οι αιτήσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
10-04-19 :  Από σήμερα έως την 15 Απριλίου οι αιτήσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ
10-04-19 :  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία και από περιοχή σε περιοχή
08-04-19 :  Από σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου, η τροποποίηση αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ
04-04-19 :  Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020
03-04-19 :  Εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την τροποποίηση των Προκηρύξεων Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε.
03-04-19 :  Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2018-2019
02-04-19 :  Παράταση έως και τις 19 Απριλίου της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
02-04-19 :  Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων Συντονιστών Εκπ/κού Έργου ΠΕ 91 του 6ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
29-03-19 :  Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019
28-03-19 :  Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
28-03-19 :  Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019
22-03-19 :  Kύρωση τελικών ενιαίων, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
20-03-19 :  Υποστήριξη του έργου των Ψυχολόγων στα Επαγγελματικά Λύκεια
20-03-19 :  Ανάρτηση τελικών αξιολογικών Πινάκων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ08 Δυτ. Ελλάδος και κλ. ΠΕ-80 & ΠΕ-81 Ιονίων Νήσων
19-03-19 :  Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019
18-03-19 :  Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών A/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
18-03-19 :  Aνάρτηση τελικών αξιολογικών πινάκων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ88 Θεσσαλίας και κλ.ΠΕ04 Ν. Αιγαίου
15-03-19 :  Διευκρινίσεις για τις απουσίες της εποχικής γρίπης
15-03-19 :  Η Υ.Α. έγκρισης συμμετοχής των ελληνικών μαθητικών αποστολών στα Παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα σχ. έτους 2018-2019
14-03-19 :  Προσλήψεις 108 εκπ/κών σε σχολικές μονάδες της Α'βάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης
14-03-19 :  Προσλήψεις 140 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών
12-03-19 :  Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την Προκήρυξη 4.500 διορισμών στην Εκπαίδευση
08-03-19 :  Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες
08-03-19 :  «Άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες»
07-03-19 :  Ίδρυση, κατάργηση Τμημάτων Ένταξης για το σχολικό έτος 2019 – 2020
06-03-19 :  Προσλήψεις 36 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
06-03-19 :  Προσλήψεις 26 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
06-03-19 :  Προσλήψεις 26 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
04-03-19 :  Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της βίας
28-02-19 :  Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπ/κής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
28-02-19 :  Ενημέρωση μαθητών της Γ' τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχ. έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά                       μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο
27-02-19 :  Ανάρτηση τελικών αξιολογικών πινάκων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ84 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
22-02-19 :  Διανομή Σχολικού Οδηγού για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων
22-02-19 :  Προσλήψεις 345 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
22-02-19 :  Προσλήψεις 400 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
22-02-19 :  Εγκαίρως η απόφαση για την αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
22-02-19 :  Εγκύκλιος του Υπουργείου για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
21-02-19 :  Η εγκύκλιος για τους ελέγχους Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών
20-02-19 :  H Y.A. για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα θέματα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
19-02-19 :  Προσλήψεις 118 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης
19-02-19 :  Προσλήψεις 49 εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών
15-02-19 :  Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης
14-02-19 :  Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδικές πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις
13-02-19 :  Εισήγηση για τη σύσταση οργανικών θέσεων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
13-02-19 :  Απαλλαγή, ολική ή μερική, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ( Ο.Ι.Ε.Λ.Ε ) από τα διδακτικά τους καθήκοντα
12-02-19 :  Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)
11-02-19 :  Εγκύκλιες οδηγίες για το αναγκαίο τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών
08-02-19 :  Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019
07-02-19 :  Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε 104 σχολικές μονάδες όλης της χώρας
06-02-19 :  Εγκύκλιος του Υπουργείου προς τα σχολεία για τη γρίπη
05-02-19 :  Για δεύτερη σχολική χρονιά εφαρμόζεται στα Δημοτικά Σχολεία η δράση «Η τσάντα στο σχολείο»
01-02-19 :  Αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019
30-01-19 :  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το σύστημα διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών
28-01-19 :  Ένταξη των Τμημάτων του Παν/μίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Παν/μίου σε επιστημονικά πεδία
28-01-19 :  Η εγκύκλιος για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών
25-01-19 :  Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής και των διαδικασιών των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου
25-01-19 :  Προσλήψεις 331 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
25-01-19 :  Προκήρυξη για θέσεις Συντονιστών-Συμβούλων εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης
23-01-19 :  Καθορίστηκε η αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς που θα απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της μαθητείας ΕΠΑΛ
23-01-19 :  Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
21-01-19 :  Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων
21-01-19 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019
16-01-19 :  Προσλήψεις 655 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
16-01-19 :  Προσλήψεις 818 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης
16-01-19 :  Αρχίζει από τις 21 Ιανουαρίου η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
16-01-19 :  Αρχίζει στα Γυμνάσια η Θεματική Εβδομάδα για τα ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
15-01-19 :  Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ91.02, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
10-01-19 :  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος «Μια                         Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»
07-01-19 :  Διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία
03-01-19 :  Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης για την υπόθεση απόλυσης της εκπαιδευτικού Ευφροσύνης Μπουλούτα
02-01-19 :  Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την υλοποίηση σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ."
  ↑   2019   ↑
21-12-18 :  Εγκύκλιος για την απόκτηση Κρατικόυ Πιστοποιητικού Πληροφορικής μαθητών Γ' Γυμνασίου
21-12-18 :  Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019
19-12-18 :  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για ΚΠπ
19-12-18 :  Εγκύκλιος για την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής Ι ΖΕΠ
19-12-18 :  Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ -Υποβολή Αιτήσεων
14-12-18 :  Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019
14-12-18 :  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης)
13-12-18 :  Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού. Πιστοποιητικού                           Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019
13-12-18 :  Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 για τις πανελλαδικές εξετάσεις
13-12-18 :  Διάθεση πιστώσεων για εξειδικευμένη υποστήριξη από ΕΕΠ και ΕΒΠ
13-12-18 :  Ορισμός Δ/ντών-ντριών, Προϊσταμένων και Υποδ/ντών-ντριών για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
07-12-18 :  Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα πρόσληψης ψυχολόγων στα Δημοτικά Σχολεία
06-12-18 :  Ποσό 28 εκατ. ευρώ στους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
06-12-18 :  Αρχίζει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια
04-12-18 :  Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχ. έτη 2018-2019,2019-2020 και 2020-2021
04-12-18 :  Παράταση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω υπηρεσιακών αναγκών
30-11-18 :  Προσλήψεις 456 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
30-11-18 :  Προσλήψεις 1317 εκπ/κών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση και Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2018-2019
29-11-18 :  Προσλήψεις 1330 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
29-11-18 :  Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.- Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
28-11-18 :  Καθιέρωση του θεσμού του Συμβούλου – Καθηγητή στα Επαγγελματικά Λύκεια
28-11-18 :  Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΥΠΠΕΘ)
28-11-18 :  Πρόσκληση εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
26-11-18 :  Ανακλήσεις-διακοπές αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης
23-11-18 :  Ορισμός Διευθυντών Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών για τα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
22-11-18 :  Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
22-11-18 :  Οι αλλαγές στην αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ από τη μείωση των αριθμών των μαθημάτων
22-11-18 :  Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»
21-11-18 :  Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-19
20-11-18 :  Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019
19-11-18 :  Πρόσληψη 5 εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019
19-11-18 :  Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού
19-11-18 :  Eισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2019-2020
13-11-18 :  Η Εγκύκλιος για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου στη Β/θμια Εκπαίδευση
12-11-18 :  Διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
08-11-18 :  Προσλήψεις 250 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
08-11-18 :  Προσλήψεις 69 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
07-11-18 :  Προσλήψεις 983 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
07-11-18 :  Προσλήψεις 843 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
06-11-18 :  Πρόσληψη 783 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2018-2019
06-11-18 :  Μετάταξη μονίμων Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
06-11-18 :  Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου στην Α/θμια Εκπαίδευση
05-11-18 :  Προσλήψεις 381 εκπ/κών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης στην Ειδ. Αγωγή και Εκπ/ση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμ. Χρόνου για                     το σχ.έτος 2018-2019
05-11-18 :  Προσλήψεις 2832 εκπ/κών στην Α/βάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ως προσωρινών αναπλ/τών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμ. Χρόνου για το διδ/κό έτος 2018-2019
02-11-18 :  Οι εγκύκλιοι των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019
01-11-18 :  Η εγκύκλιος για την ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής Ι ΖΕΠ
31-10-18 :  Αποσπάσεις, ανακλήσεις και διακοπή αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις για το σχ. έτος 2018-2019
29-10-18 :  Πρόσληψη δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 Μειονοτικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2018-2019
29-10-18 :  Τελικός αξιολογικός πίνακας προεπιλογής για τη θέση του Διευθυντή στο Ευρωπαικό σχολείο
26-10-18 :  Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021
24-10-18 :  Προσλήψεις 149 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
24-10-18 :  Μόνιμος διορισμός 12 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
22-10-18 :  1η Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης - Ηράκλειο Κρήτης
22-10-18 :  Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ
19-10-18 :  Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23
19-10-18 :  Ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019
19-10-18 :  Προσλήψεις Α/θμιας στη Γενική Εκπαίδευση
17-10-18 :  Προσλήψεις 442 αναπληρωτών ΠΕ02 και ΠΕ03 , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»
15-10-18 :  Έναρξη της λειτουργίας του νέου θεσμού των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
12-10-18 :  Κύρωση τελικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού
12-10-18 :  Συμπλήρωση της Υ.Α. με θέμα: "Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού"
10-10-18 :  Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019
10-10-18 :  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος των 2.000 ευρώ στους φοιτητές της Εστίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
09-10-18 :  Αρχίζουν αύριο οι αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών 2018
09-10-18 :  Μόνιμος διορισμός 10 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
08-10-18 :  Ανακοινοποίηση στο ορθό-Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφ. Κέντρων Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφ. Διευθύνσεων Εκπ/σης
05-10-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-19 στην Ακαδημία Αθηνών
04-10-18 :  Προσλήψεις 350 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
04-10-18 :  Ποσό 8,5 εκατ. ευρώ σε Δήμους για αναβάθμιση σχολικών κτιρίων
03-10-18 :  Προσλήψεις 1239 εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019
03-10-18 :  Προσλήψεις 78 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
03-10-18 :  Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» και τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και τα                               μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών για το σχ. έτος 2018
03-10-18 :  Αποσπάσεις σε φορείς και Διευθύνσεις
03-10-18 :  Χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
03-10-18 :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθυντών
02-10-18 :  Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης
01-10-18 :  Μετατάξεις εκπ/κών από κλάδο σε κλάδο της Β/θμιας Εκπ/σης,από την Α/θμια στην Β/θμια,από την Εκκλ/κή Εκπ/ση στη Β/θμια Εκπ/ση & από την Γ/θμια στην Β/θμια Εκπ/ση
28-09-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
27-09-18 :  Ανακλήσεις και Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Ε.Β.Ε. στις Δ.Β. και στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19
26-09-18 :  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υ.Α για τους προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ.
26-09-18 :  Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019
25-09-18 :  Πρόσληψη 431 εκπ/κών των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, ως προσωρινών αναπλ. πλήρους ή μειωμ. ωραρίου με σχ. εργασίας Ιδ. Δικ. Ορισ. Χρόνου στα μουσικά σχολ. 2018-19
25-09-18 :  Καθορισμός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων ΕΠΑΛ
24-09-18 :  Πρόσληψη Ψυχολόγων στα Επαγγελματικά Λύκεια
21-09-18 :  Σχολικά γεύματα σε 954 Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19
20-09-18 :  Προσλήψεις 101 εκπ/κών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπλ/τών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμ. Χρόνου για το σχ. έτος 2018-19
20-09-18 :  Προσλήψεις 461 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
20-09-18 :  Προσλήψεις 40 εκπ/κών στην Α/βάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ως προσωρινών αναπλ/τών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδ. έτος 2018-2019
20-09-18 :  Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.
20-09-18 :  Κυρώθηκαν οι τελικοί πίνακες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
20-09-18 :  Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
19-09-18 :  Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.κατά το σχολικό έτος 2018-2019
19-09-18 :  Πρόσληψη 13 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το διδακτικό έτος 2018-2019
18-09-18 :  Έως αύριο η Παράταση Υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού
17-09-18 :  Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού
14-09-18 :  Απόφαση για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 2018-2019
14-09-18 :  Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων
13-09-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε ΠΔΕ προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ για το σχ. έτος 2018-19
12-09-18 :  Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας ΕΠΑΛ
11-09-18 :  Υλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθ. Γεν. Παιδείας και των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019
11-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2018-19
11-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά - Μουσική) στο Γυμνάσιο για το σχ. έτος 2018-19
10-09-18 :  Με χρηματοδότηση 2 εκατ. 697 χιλ. € εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών οι πρώτες 913 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
07-09-18 :  Πρόσληψη 10 εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019
07-09-18 :  Κύρωση Πίνακα εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σ.Ε.Π. Ηρακλείου
06-09-18 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
06-09-18 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
06-09-18 :  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστ/τητες στις Α΄ & Β΄ τάξεις Ημερησίου Γεν. Λυκείου για το σχ. έτος 2018 – 2019
06-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019
05-09-18 :  Ανακοινοποίηση του πίνακα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
05-09-18 :  Αναπλήρωση Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
05-09-18 :  Προσλήψεις 8.763 εκπ/κών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019
05-09-18 :  Προσλήψεις 3.629 εκπ/κών στην Α/βάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ως προσωρινών αναπληρ. με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδ. έτος 2018-2019
05-09-18 :  Προσλήψεις 2212 εκπ/κών κλάδων/ειδικ. Β/θμιας Εκπ/σης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρ. με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχ. έτος 2018-2019
04-09-18 :  Πρόσληψη 42 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδ/λία των μαθ. «Εφαρμογές Πληρ/κής», «Εισαγ. στις αρχές των Η/Υ» και «Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγραμ Περιβάλλον» στο Γεν.Λύκειο για το σχ. έτος 2018–19
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018 – 2019
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2018 – 2019
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκ. του μαθ. Ερευνητικές Δημ/κές Δραστ/τητες στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερ. Γεν. Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερ. Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2018–19
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2018–19
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019
04-09-18 :  Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019
04-09-18 :  Μέσω Πανελλαδικών η εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικών
04-09-18 :  Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019
04-09-18 :  Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019
31-08-18 :  Ανακλήσεις, τροποποιήσεις, συμπληρωματικές αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
31-08-18 :  Εγκύκλιος εισαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (5%)
31-08-18 :  Για δεύτερη χρονιά, "Η τσάντα στο σχολείο"
30-08-18 :  Τι αλλάζει στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019
29-08-18 :  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ και ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018-19
28-08-18 :  Ανοίγει σήμερα ο νέος ιστότοπος υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του ΥΠΠΕΘ
28-08-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
28-08-18 :  Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
28-08-18 :  Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019
28-08-18 :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 4 του Ν.4547/2018 (Α΄102)
28-08-18 :  Συμπληρωματικοί πίνακες αποσπάσεων για τα σχολεία του εξωτερικού
24-08-18 :  Συμπληρωματική πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019
24-08-18 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
24-08-18 :  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υ.Α. για τα σχολικά γεύματα που θα δοθούν τη νέα σχολική χρονιά
23-08-18 :  Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθ. που εξετάζονται πανελλαδκά για την εισαγ. στην Γ/βάθμια Εκπ/ση αποφ. Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
23-08-18 :  Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης ΓΕΛ
23-08-18 :  Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης ΓΕΛ
22-08-18 :  Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων
21-08-18 :  Η Υπουργική Απόφαση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών από τις πληγείσες περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάμου και Κω
20-08-18 :  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ για το Σχολικό Έτος 2018-2019
17-08-18 :  Διόρθωση του ΦΕΚ για τον επανακαθορισμό περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13-08-18 :  Αποσπάσεις, διορθώσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών
13-08-18 :  Υπουργική Απόφαση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
13-08-18 :  Σε ΦΕΚ η απόφαση  για τη λήξη/ανανέωση της θητείας του Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών του Δ.Σ.,αλλά και ορισμό νέων μελών Δ.Σ.,στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
10-08-18 :  Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018-19
08-08-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19
08-08-18 :  Τα νέα ωρολόγια προγράμματα του Ναυτιλιακού Τομέα των ΕΠΑΛ
07-08-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία 2018-19
06-08-18 :  Εποπτικός ρόλος Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα Ιδιωτικών Σχολικών μονάδων
03-08-18 :  Αναρτάται ο τελικός πίνακας επιλογής υποψηφίων διοικητικών υπαλλήλων για απόσπαση στα Συντονιστικά Γραφεία Εξωτερικού
03-08-18 :  Αναρτάται ο πίνακας για την Απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού
03-08-18 :  Για τον εποπτικό ρόλο των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών
01-08-18 :  Έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ
31-07-18 :  Ιδρύσεις και προαγωγές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
30-07-18 :  Υπεγράφη από τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου η Υ.Α για την ενίσχυση των παιδιών οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές
30-07-18 :  Αλφαβητικοί Πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
30-07-18 :  Απόσπαση-διάθεση στις Περιφερειακές Δ/νσεις για συμμετοχή στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας ΕΠΑΛ
25-07-18 :  Ανακοινοποίηση πρόσκλησης αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
18-07-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Ε.Β.Ε. στις Δ.Β. και στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19
12-07-18 :  Αντιστοιχίες Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019
09-07-18 :  Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ 4 νέες Αποφάσεις του Υφυπουργού Δ. Μπαξεβανάκη για θέματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια
09-07-18 :  Πρόσκλ. για μετατάξεις εκπ/κών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Ββάθμια Δημ. Εκπ/ση και εκπ/κών Β'βάθμιας Δημ. Εκπ/σης στη Σιβιτανίδειο Δημ. Σχολή Τεχνών και Επαγ/των (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)
04-07-18 :  Τα 13 Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
04-07-18 :  Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων μαθητείας των επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
03-07-18 :  Διευκρινίσεις για εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01
03-07-18 :  Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04
03-07-18 :  Ενημέρωση σχετικά με διατήρηση της οργανικής θέσης κατά το διάστημα απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού
03-07-18 :  Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών
02-07-18 :  Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών
29-06-18 :  Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ
29-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια για το διδακτικό έτος 2018-19
27-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
26-06-18 :  Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ & ΚΕΔΔΥ
26-06-18 :  Έναρξη προθεσμίας για επανυποβολή αίτησης απορριφθέντων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
25-06-18 :  Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες
22-06-18 :  Καθορίστηκε ο τύπος των τίτλων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων
22-06-18 :  Καθορίστηκε η αμοιβή για τους εκπαιδευτικούς που θα απασχοληθούν στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης της μαθητείας ΕΠΑΛ
20-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Φορέα
20-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019
20-06-18 :  Απόσπαση μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2018-2019
20-06-18 :  Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018-2019 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο "Αρμένικος Κυανούς "
20-06-18 :  Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018
19-06-18 :  Δημοσιεύτηκε η κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ
19-06-18 :  Προσθήκη Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» των ΕΠΑΛ
19-06-18 :  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2017-2018
19-06-18 :  Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2017-2018
18-06-18 :  Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία
18-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων
14-06-18 :  Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων
14-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2018-2019
13-06-18 :  Αιτήσεις για απόκτηση διδακτικής Επάρκειας Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
13-06-18 :  Έγκριση Προγράμ. Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδ/λία ξένης γλώσσας σε κέντρα γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Παν/μίου Θεσσαλίας
13-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19
13-06-18 :  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
13-06-18 :  Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"
08-06-18 :  Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι νέοι τίτλοι Γυμνασίου, ΓΕΛ και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
08-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το σχολικό έτος 2018-2019
08-06-18 :  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
08-06-18 :  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
08-06-18 :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το σχολικό έτος 2018-2019
07-06-18 :  Συγκρότηση του νέου Συντονιστικού Οργάνου για τη Μαθητεία
06-06-18 :  Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τα καθηκοντολόγια των Σχολικών Νοσηλευτών και του ΕΒΠ
05-06-18 :  Αριθμός υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 και κατανομή εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων
25-05-18 :  Τομείς και Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) όλης της χώρας
23-05-17 :  Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
17-05-18 :  Προσλήψεις 37 εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018
17-05-18 :  Ανακλήσεις μεταθέσεων και αμοιβαίες μεταθέσεις στη Α'βάθμια Εκπαίδευση
14-05-18 :  Ανακοίνωση του Υπουργείου προς τους ενδιαφερόμενους εκδότες για βιβλία Γαλλικών-Γερμανικών
11-05-18 :  Νέα Υπουργική Απόφαση Αναθέσεων Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
09-05-18 :  Από τις 14 έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής και δήλωση προτίμησης για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
07-05-18 :  Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
04-05-18 :  Πρόσληψη 160 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19-20, ΠΕ60 και ΠΕ70 στην Aβάθμια Εκπαίδευση
04-05-18 :  Έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ
03-05-18 :  Ημερομηνίες ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018
03-05-18 :  Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
02-05-18 :  Η Απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
02-05-18 e-εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησ. και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερ, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για 2018-19
27-04-18 :  Υπουργικές Αποφάσεις για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων
26-04-18 Ημερομηνίες ενδοσχολικών γραπτών απολυτήριων εξετάσεων της Γ΄ τάξης ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
25-04-18 Από 2 έως και 18 Μαΐου οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19
25-04-18 Προσλήψεις 234 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών σε Τάξεις Υποδοχής
20-04-18 Κριτήρια και διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ
20-04-18 Προσλήψεις 121 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση
20-04-18 Διευκρίνηση σχετικά με τους υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
19-04-18 Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2018-19»
18-04-18 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. για τη λήξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια
18-04-18 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προσλήψεις 58 εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 2017-2018
18-04-18 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
18-04-18 Μερική ανάκληση και Επαναπροκήρυξη Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
18-04-18 Προσλήψεις 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018
17-04-18 Κατάργηση παράβολου από τον ΕΟΠΠΕΠ-Ηλεκτρονικά θα χορηγείται η Βεβαίωση Πιστοποίησης
12-04-18 Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολ. έτους 2018-2019
12-04-18 Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2018-2019
11-04-18 Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι Υπουργ. Αποφάσεις που αφορούν την πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών για το 2018-19
06-04-18 Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π για το διδακτικό έτος 2018-2019
05-04-18 Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019
04-04-18 Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018
04-04-18 Πρόσκληση εκπ/κών Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Γραμμ. του Υπ. Παιδείας, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και στις Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης
03-04-18 Σύσταση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της ένταξης των προνηπίων στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση
30-03-18 Υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
29-03-18 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχ. έτος 2018-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
29-03-18 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-19
28-03-18 74.692 εισακτέοι σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 - Αύξηση κατά 3.966 θέσεις
27-03-18 Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά, για το διάστημα των διακοπών του Πάσχα
27-03-18 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2018-2019
26-03-18 Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018
23-03-18 Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2018
22-03-18 Ένταξη των τμημάτων του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Επιστημονικά Πεδία
22-03-18 Προσλήψεις 64 αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία
21-03-18 Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις για την πρόσβαση υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
21-03-18 Η Y.Α. για την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
20-03-18 Εκδηλώσεις και δράσεις στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
20-03-18 Προσλήψεις 6 εκπ/κών, ΠΕ02 και ΠΕ03, στη Β/θμια Εκπ/ση ως προσωρινών αναπληρωτών , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ–Υποστήριξη σχολ. μονάδων ΕΠΑΛ»
20-03-18 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)
20-03-18 Προσλήψεις 28 εκπαιδευτικών, ΠΕ02, ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ σε σχ. μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης.
19-03-18 Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού A'βάθμιας και B'βάθμιας Εκπαίδευσης
15-03-18 Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
14-03-18 Από τις 14 έως τις 23 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής σε αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
14-03-18 Ανακοίνωση του Προγράμματος Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ
14-03-18 Η Υ.Α. για νέες εντάξεις σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα " Σχολικά Γεύματα"
14-03-18 Εισαγωγή μαθητριών/μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα για το σχ. έτος 2018-19
13-03-18 Προσλήψεις 112 εκπ/κών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου Ορισμ. Χρόνου για το  2017-18
13-03-18 Προσλήψεις 79 εκπαιδευτικών, κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στην ΕΑΕ
07-03-18 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α'βάθμια Εκπαίδευση (Γενική, ΔΥΕΠ, Παράλληλη Στήριξη) σχολικού έτους 2017-18
05-03-18 Υπεγράφη η Υ.Α. για τις μετεγγραφές αδελφών σε ΑΕΙ και ΑΕΑ
05-03-18 Προγραμματισμός για την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018
05-03-18 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις"
02-03-18 Η εγκύκλιος για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ. & του Δ.Π.Θ.
01-03-18 Προσλήψεις 92 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
01-03-18 2018: Έτος Μαθηματικών - Εγκύκλιος
01-03-18 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, για τη δυνατότητα λειτουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών
01-03-18 Επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ
23-02-18 Έγκριση για τη χορήγηση 330 θέσεων υποτροφιών από το ΙΚΥ
23-02-18 Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
21-02-18 Προσλήψεις 148 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
21-02-18 Προσλήψεις 54 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02, ως αναπληρωτών για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ σε σχ. μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης
20-02-18 Άμεση πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ
15-02-18 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ
09-02-18 Προσλήψεις 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση.
09-02-18 Προσλήψεις 17 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στην ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018.
09-02-18 Προσλήψεις 7 εκπ/κών, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, στη Β/θμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχ. μονάδων ΕΠΑΛ»
09-02-18 Προσλήψεις 137 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018.
08-02-18 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη δήλωση συμμετοχής υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018
01-02-18 Κύρωση αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των Συντονιστικών Γραφείων στο εξωτερικό
01-02-18 Αποφάσεις για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού & Πρόσληψη εκπαιδευτικού σε Σχολείο ββάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
31-01-18 Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων ASPnet UNESCO και eTwinning για το σχολικό έτος 2017-2018
31-01-18 Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών
31-01-18 Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών
30-01-18 Συγκρότηση Επιτροπής για την μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης
29-01-18 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)
26-01-18 Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος – 27 Ιανουαρίου τ.έ.
24-01-18 Διακοπή αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
24-01-18 Η εγκύκλιος για τη γιορτή των τριών Ιεραρχών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
24-01-18 Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
23-01-18 Προσλήψεις 121 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Γενική Εκπαίδευση σχολ. έτους 2017-2018
23-01-18 Προσλήψεις 60 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σχολικό έτος 2017-2018
22-01-18 Προκηρύξεις Τομεακών Γραμματέων ΥΠΠΕΘ
22-01-18 Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑ.Λ και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας
18-01-18 Υλοποίηση δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας
16-01-18 «Έτος Μαθηματικών» το 2018
15-01-18 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία (διόρθωση)
12-01-18 Προσλήψεις 123 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα Μουσικά Σχολεία
12-01-18 Εναρμόνιση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αργία των Τριών Ιεραρχών
09-01-18 Μεταγραφή των μαθητικών βιβλίων στον κώδικα γραφής Braille με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου
08-01-18 Ενημέρωση για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
05-01-18 Προσλήψεις 294 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
05-01-18 Προσλήψεις 127 εκπαιδευτικών για τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης
05-01-18 Προσλήψεις 14 εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
03-01-18 Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη των μαθημάτων της Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-18
02-01-18 Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
  ↑   2018   ↑
29-12-17 Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
27-12-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμ. της Γ΄ τάξης Ημερ. και Εσπερ. ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-18
27-12-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
27-12-17 Συμπληρωματική προκήρυξη για μια θεση Νηπιαγωγού στο Αγγλόφωνο τμήμα του ΣΕΠ Ηρακλείου
27-12-17 Διευκρίνιση που αφορά στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
27-12-17 Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
22-12-17 Η πρόταση του Υπουργείου για τα δυσπρόσιτα σχολεία
22-12-17 Μόνιμος διορισμός 28 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
21-12-17 Διόρθωση σφάλματος στο βιβλίο των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
21-12-17 Διδακτέα ύλη του μαθήματος Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 –18
20-12-17 Ωρολόγια Προγράμματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας
18-12-17 Διευκρινίσεις για την ύλη-διορθώσεις βιβλίου πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.
18-12-17 Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, 2018
18-12-17 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο
18-12-17 Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές για το σχολικό έτος 2017-2018
18-12-17 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο για το σχολ. έτος 2017 – 2018
15-12-17 Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων για προεπιλογή για τη θέση αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου μετά τη συνέντευξη
15-12-17 Παράταση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχ. έτος 2017-2018 και 2018 για το νότιο ημισφαίριο
13-12-17 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)
13-12-17 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
13-12-17 H Εγκύκλιος έγκρισης υλοποίησης δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»
11-12-17 Προσλήψεις 65 εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών
11-12-17 Προσλήψεις 157 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018.
08-12-17 Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας
08-12-17 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει
08-12-17 Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου αρχίζει η Ενισχυτική Διδασκαλία σε 440 ΣΚΑΕ
08-12-17 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών του ΥΠΠΕΘ
05-12-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 για την αποχώρηση Κοσμητόρων
04-12-17 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018
04-12-17 Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
04-12-17 Αποσπάσεις, τροποποίηση απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
04-12-17 Προκηρύχτηκαν οι Πανελλήνιοι Ενδοσχολικοί Αγώνες
01-12-17 Προσλήψεις 753 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου , στη Β/θμια Εκπαίδευση
01-12-17 Ράμπες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα σε όλα τα σχολεία
01-12-17 Ορθή Επανάληψη Προσλήψεις 169 Αναπληρωτών Εκπ/κών στην Ειδική Αγωγή
30-11-17 Προσλήψεις 482 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
30-11-17 Προσλήψεις 218 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
30-11-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην ΠΔΕ Ν. Αιγαίου ως ΣΕΠ για το σχ. έτος 2017-18
28-11-17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Π.Ε.Κ. Λαμίας
24-11-17 Ύλη διδασκαλίας μαθημάτων Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΕΠΑ.Λ.
24-11-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2017-18.
24-11-17 Παράταση προθεσμίας του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Δυτικής Αττικής
24-11-17 Κύρωση πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση αν. Δ/ ντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι
24-11-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια, για το σχολικό έτος 2017-2018.
24-11-17 Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018
23-11-17 Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2017-2018
22-11-17 Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία
21-11-17 Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
20-11-17 Ανακοινοποίηση: Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών
20-11-17 Προσλήψεις 17 εκπ/κων Α/θμιας (δασκάλων και νηπιαγωγών) ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
20-11-17 Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών
16-11-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. των μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολογίας της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ.
16-11-17 Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχ. έτος 2017-18
16-11-17 Τέταρτη Φάση - Ανακλήσεις & Διακοπές Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ για το Σχολικό Έτος 2017-2018
15-11-17 Προσλήψεις 46 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
14-11-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2018
14-11-17 «Ορισμός Δ/ντών και Υπδ/ντών για τα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»
14-11-17 Προσλήψεις 4 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία
14-11-17 Προσλήψεις 120 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
14-11-17 Τροποποίηση της ΥΑ για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών
14-11-17 Διευκρίνηση επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018
14-11-17 Νέα Εφορεία στα Γ.Α.Κ.
13-11-17 Επέτειος Πολυτεχνείου
13-11-17 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Π.Δ.E. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως ΣEΠ
10-11-17 Προσλήψεις 116 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018
10-11-17 Εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
10-11-17 Τα μέλη της Επιτροπής για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών στα Τ.Ε.Ι.
09-11-17 Προσλήψεις 360 εκπ/κων Α/θμιας (δασκάλων και νηπιαγωγών) για το σχολικό έτος 2017-2018
09-11-17 Eισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2018-2019
09-11-17 Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης κατά το Σχολικό Έτος 2017-2018
09-11-17 Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη φοίτηση στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
06-11-17 Εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018
06-11-17 Προσλήψεις 210 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη Ειδικής Αγωγής
06-11-17 Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
06-11-17 Μετατάξεις 81 εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα Α.Ε.Ι. της χώρας
03-11-17 Συμπληρωματική εγκύκλιος παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018
03-11-17 Ανακοινοποίηση προσλήψεις 509 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου
02-11-17 Προσλήψεις 925 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
02-11-17 Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου
01-11-17 Πρόσληψη ενός (1) αναπληρωτή στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα
01-11-17 Προσλήψεις 16 αναπληρωτών στα Μουσικά Σχολεία
01-11-17 Προσλήψεις 509 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Β/θμια Εκπαίδευση
01-11-17 Οι παθήσεις για την εισαγωγή με το 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
01-11-17 Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων εννέα ειδικοτήτων
31-10-17 Προσλήψεις 191 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018
30-10-17 Ορισμός Υποδιευθυντή Π.Ε. του Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων
27-10-17 Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
26-10-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2017-18
26-10-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2017-18
25-10-17 Ενημέρωση σχετικά με την ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» για όλες τις τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων
24-10-17 Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ
24-10-17 Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018
23-10-17 Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγές εκπαιδευτικών - Κανονικά η ανάθεση μαθημάτων ειδικοτήτων σε Δασκάλους
23-10-17 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο
23-19-17 Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Θρησκευτικών σε Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο για το έτος 2017–18
23-10-17 Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων
20-10-17 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικοτήτων στην Α/θμια σχολ. έτους 2017-2018
20-10-17 Διευκρινίσεις για την ανάκληση αναπληρωτών-εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2017-2018
20-10-17 Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018
19-10-17 Προσλήψεις 3 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, κλάδου ΠΕ18.41, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
18-10-17 Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
18-10-17 : Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές των Γυμνασίων
17-10-17 Προσλήψεις 365 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018
17-10-17 Προσλήψεις 398 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018
17-10-17 Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018
16-10-17 Πρόσληψη 13 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το διδακτικό έτος 2017-2018
16-10-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ για το σχολικό έτος 2017-2018
12-10-17 Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018
12-10-17 Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
10-10-17 Προσλήψεις 395 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018
10-10-17 Προσλήψεις 435 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στα μουσικά σχολεία, για το διδακτικό έτος 2017-2018
10-10-17 «Ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για επανεξέταση στα ΓΑΚ (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχ. έτος 2017-2018
10-10-17 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
10-10-17 Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις (Ε.Ε.Π.) και (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι.
09-10-17 Προσλήψεις 1544 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση
09-10-17 Κατά παρέκκλιση, έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού
05-10-17 Οι θέσεις μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου
04-10-17 Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε δύο (2) εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής Α/θμιας Εκπαίδευσης και ανάκληση μιας (1) χορηγηθείσας όμοιας άδειας, σχολικού έτους 2017-2018
04-10-17 Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχ. έτος 2017-18, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
04-10-17 Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18
02-10 17 Τη Πέμπτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές
02-10-17 Η απόφαση για την επιλογή ειδικών για ευπαθείς ομάδες
29-09-17 Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ΄ Τάξης Ημερ. ΕΠΑΛ. και Δ΄Τάξης Εσπερ. ΕΠΑΛ (Εγκύκλιος)
29-09-17 Η εγκύκλιος για τα μεταπτυχιακά
29-09-17 Απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ( Ο.Λ.Μ.Ε. )
28-09-17 Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
28-09-17 Έγκριση ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. Αττικής
27-09-17 Η απόφαση για την επιλογή ειδικών για ευπαθείς ομάδες
25-09-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ
22-09-17 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΔΕ/ΤΕ
21-09-17 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Β' τάξης ΓΕΛ & της Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
21-09-17 Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
20-09-17 Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.
20-09-17 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Προσανατολισμού και Ξένων Γλωσσών στα ΕΠΑΛ
19-09-17 Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα 2016-2017
19-09-17 Ανακοινοποίηση στο Ορθό για την αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
18-09-17 Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
14-09-17 Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
13-09-17 Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου
11-09-17 Προσλήψεις 211 δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
08-09-17 Έκπτωση στα ακτοπλοϊκά για εκπαιδευτικούς
06-09-17 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών στην Α/θμια σχολ. έτους 2017-2018
06-09-17 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπ/κών στην Α/θμια ΕΑΕ σχολ. έτους 2017-2018
06-09-17 Προσλήψεις 954 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12.
06-09-17 Προσλήψεις 2.094 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018
04-09-17 Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
31-08-17 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
31-08-17 Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών
31-08-17 Εγκρίσεις Εκπαιδευτικών Αδειών για Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπάιδευσης
30-08-17 2η Φάση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ
30-08-17 Συμπλήρωση των Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ
29-08-17 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων
25-08-17 B' Φάση Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
25-08-17 Β' Φάση Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
25-08-17 Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις προτίμησης για τους αναπληρωτές
25-08-17 Β' Φάση Αποσπάσεων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.
23-08-17 Κατάλογος Επαγγελματικών Λυκείων και ειδικότητες
23-08-17 Οι αλλαγές στα ΕΠΑΛ για τις ειδικότητες και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα
22-08-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη ΓΓΔΒΜΝΓ
22-08-17 Μόνιμος διορισμός 177 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008
22-08-17 Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σεισμόπληκτων μαθητών των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών ακαδημαϊκού έτους 2017-18
21-08-17 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ για το Σχολικό Έτος 2017-2018
21-08-17 Η νέα ΚΥΑ για τη Μαθητεία
11-08-17 Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ.
01-08-17 Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
28-07-17 Ανατύπωση διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ
20-07-17 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση και την ασφάλιση της Μαθητείας στα Ι.Ε.Κ.
18-07-17 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ.
17-07-17 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018
07-07-17 Μόνιμος διορισμός 227 εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008
07-07-17 Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής
30-06-17 Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο
27-06-17 Ανακοινώνεται η ίδρυση νέων σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
27-06-17 Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και Τάξεις Υποδοχής
26-06-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.
21-06-17 Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και Τάξεις Υποδοχής
16-06-17 Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ’Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
16-06-17 Η Υπουργική Απόφαση για Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια
15-06-17 Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
13-06-17 Ξεκινούν στις 19 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης στα ΕΠΑ.Λ.
02-06-17 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4452/2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
01-06-17 Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών
01-06-17 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς
01-06-17 Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
31-05-17 H ερμηνευτική εγκύκλιος για τις διαδικασίες επιλογής Δ/ντων σχολικών μονάδων
31-05-17 Σε ΦΕΚ η Υ.Α. για τους διευθυντές σχολικών μονάδων
24-05-17 Νέα υπουργική απόφαση για την χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
23-05-17 Ημερομηνίες και διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018
19-05-17 Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς
19-05-17 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών σε Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
19-05-17 Η εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018
15-05-17 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. .
12-05-17 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια
12-05-17 Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-17
11-05-17 Ωρολόγια Προγράμματα Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
10-05-17 Αποσπάσεις σε φορείς του Υπουργείου - Ανανέωση αποσπάσεων
08-05-17 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018
08-05-17 Ανακοινοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για απασχόληση στις ΔΥΕΠ
08-05-17 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
05-05-17 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017
05-05-17 Προσλήψεις 52 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)
05-05-17 Εγγραφές μαθητών στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-18
28-04-17 Προσλήψεις 26 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03 και ΠΕ04.01 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ για την Παράλληλη Στήριξη για το σχολικό έτος
28-04-17 Προσλήψεις 68 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
27-04-17 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ωρολογίου προγράμματος των ΕΠΑΛ (Αφορά Α' και Β' τάξη)
27-04-17 Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017
27-04-17 Προσλήψεις 13 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2016-2017
27-04-17 Προσλήψεις 25 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
26-04-17 Η Υπουργική απόφαση για την Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων
21-04-17 Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή
20-04-17 Εγκύκλιος ειδικότητας γενικών καθηκόντων στην Εκπαίδευση
19-04-17 Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
13-04-17 H Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα "Τριπτόλεμος " στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
11-04-17 Το ΦΕΚ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα
11-04-17 Κανονισμός χορήγησης αιγίδας Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
10-04-17 Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή
10-04-17 Διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση άδειας δόμησης σε μουσουλμανικούς χώρους προσευχής/λατρείας της Θράκης
07-04-17 Η νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
04-04-17 Τρίτη 9 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα στα Λύκεια
03-04-17 Προσλήψεις 45 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
03-04-17 Προσλήψεις 20 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση
30-03-17 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ
30-03-17 Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ
23-03-17 Από αύριο έως τις 6 Απριλίου οι αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή
22-03-17 Επέκταση του προγράμματος σίτισης των μαθητών «Σχολικά Γεύματα» σε 8 δήμους της Θεσσαλονίκης
17-03-17 Προσλήψεις 31 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ
17-03-17 Εκδηλώσεις για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου
13-03-17 Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων
07-03-17 Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές
03-03-17 Προσλήψεις 72 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την παράλληλη στήριξη
03-03-17 Η εγκύκλιος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών με σοβαρές παθήσεις
03-03-17 Προσλήψεις 17 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση (2)
24-02-17 Έως 5 Μαρτίου οι αιτήσεις μεταθέσεων
21-02-17 Πίνακας εκπαιδευτικών προς απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού
21-02-17 Όλες οι εγκύκλιοι που στάλθηκαν στα σχολεία σήμερα για τις Πανελλήνιες του σχ. έτους 2016-17
20-02-17 Ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την μαθητεία των αποφοίτων ΕΠΑΛ
20-02-17 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
17-02-17 Προσλήψεις 216 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση
17-02-17 Προσλήψεις 76 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
16-02-17 Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
16-02-17 Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
16-02-17 Η εξέταση στο μάθημα των Aρχαίων στην Α' και Β' Λυκείου
14-02-17 Εγκύκλιος Πανελλήνιων ενδοσχολικών αγώνων καλαθοσφαίρισης έτους 2016-2017
14-02-17 Προσλήψεις 42 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση σε ΔΥΕΠ
13-02-17 Έγκριση και εκτύπωση βιβλίων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018
10-02-17 Αγώνες ΑμεΑ στo πλαίσιo των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
10-02-17 Προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την παράλληλη στήριξη
08-02-17 Ανάκληση και απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεταξουργείου για το σχολικό έτος 2016-2017
08-02-17 Εγκύκλιος απόσπασης για θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων στην Ανδραβίδα
06-02-17 Εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
02-02-17 Προσλήψεις 37 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την παράλληλη στήριξη
02-02-17 Υπουργική απόφαση για την εκλογή καθηγητών και λεκτόρων στα ΑΕΙ
01-02-17 Προσλήψεις 226 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
01-02-17 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
27-01-17 Προσλήψεις 66 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03 και ΠΕ04.01.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης για την Παράλληλη Στήριξη
25-01-17 Προσλήψεις 399 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης για την παράλληλη στήριξη
25-01-17 Απόσπαση εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Οινοφύτων
24-01-17 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ
20-01-17 Από 2 έως 19 Μαΐου 2017 οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
20-01-17 Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος – 27 Ιανουαρίου 2017
19-01-17 Προσλήψεις 39 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στις ΣΜΕΑΕ και στα τμήματα ένταξης
13-01-17 Προσλήψεις 217 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ70 & ΠΕ60.50 σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ
13-01-17 Προσλήψεις 204 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60
13-01-17 Πρόσληψη εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος
09-01-17 Τι αλλάζει σε Πεδία και μαθήματα στις φετινές πανελλαδικές
05-01-17 Αποσπάσεις σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ιερές Μητροπόλεις
03-01-17 Oδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄τάξη Μουσικών Γενικών Λυκείων
03-01-17 Απολύσεις 3 εκπαιδευτικών
03-01-17 Οδηγίες για την αξιολόγηση των Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχ.έτος 2016-17
  ↑   2017   ↑
29-12-16 Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008
28-12-16 Αργίες και διακοπές των φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών
27-12-16 Πιλοτικό πρόγραμμα μαθητείας στην περιφέρεια Κρήτης
23-12-16 Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού
23-12-16 Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο
23-12-16 Προσλήψεις 44 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
23-12-16 Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» στο Γυμνάσιο
21-12-16 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
20-12-16 Τελικός αξιολογικός πίνακας για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα καλλιτεχνικά σχολεία
19-12-16 Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών λόγω Χριστουγέννων
16-12-16 Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΚΥΣΕΕΠ-ΠΥΣΕΕΠ
15-12-16 Ξεκινά την Τρίτη η Ενισχυτική Διδασκαλία
15-12-16 Σύσταση τομέα μειονοτικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό τμήμα του ΑΠΘ
13-12-16 Για πρώτη φορά από φέτος ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών
13-12-16 Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην ενισχυτική διδασκαλία
12-12-16 Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»
12-12-16 Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές 2016-17
09-12-16 Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς, εγγεγραμένους στους πίνακες αναπληρωτών, για την εκπαίδευση των προσφύγων
08-12-16 Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών
07-12-16 Προσλήψεις 49 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Β/θμια Εκπαίδευση
07-12-16 Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων
06-12-16 Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους και τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες
02-12-16 Παρακολούθηση της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ
01-12-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό σχολείο
28-11-16 Προσλήψεις 214 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση
25-11-16 Προσλήψεις 363 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ
23-11-16 Προσλήψεις 287 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή
23-11-16 Παρακολούθηση και συντονισμός της εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
23-11-16 Προσλήψεις 55 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΔΔΥ
23-11-16 Πρόσληψη 45 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής στα ΚΕΔΔΥ
22-11-16 Οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
22-11-16 Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα αντικείμενα Θεάτρου - Κινηματογράφου & Χορού σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
18-11-16 Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017
16-11-16 Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο για Γ τάξη ΓΕΛ και Δ Εσπερινών
16-11-16 Διδακτέα ύλη Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017
16-11-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
15-11-16 Για την μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών
14-11-16 Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ για τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου στα σχολεία
14-11-16 Τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού για το 2017-2018
14-11-16 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
14-11-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου
11-11-16 Προσλήψεις 317 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση
11-11-16 Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄, Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2016 – 2017
11-11-16 Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μαθημάτων σε β΄ και γ΄ ανάθεση
10-11-16 Τι προβλέπεται για την φαρμακευτική αγωγή των μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
09-11-16 Προσλήψεις 19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στα μουσικά σχολεία
09-11-16 Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
08-11-16 Προσλήψεις 27 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
04-11-16 Προσλήψεις 156 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση
03-11-16 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2017-2018
03-11-16 Προσλήψεις 163 αναπληρωτών Β/θμιας μειωμένου ωραρίου στην Παράλληλη Στήριξη
02-11-16 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
01-11-16 Οργάνωση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων
01-11-16 Προσλήψεις 775 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη
27-10-16 Ανάκληση πρόσληψης και προσλήψεις σε σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
26-10-16 Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης
26-10-16 Εγκύκλιος της 27ης Οκτωβρίου 2016
24-10-16 Διδακτικές Επισκέψεις στο Ο.Α.Κ.Α. και το Παναθηναϊκό Στάδιο
24-10-16 Τροποποιήθηκε το ΠΔ για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
22-10-16 Η Υπουργική Απόφαση για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια
21-10-16 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
21-10-16 Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους αναπληρωτές
21-10-16 Σύσταση 2.223 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας
20-10-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
20-10-16 Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου
20-10-16 Για πρώτη φορά εκδίδεται Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης
19-10-16 Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού
18-10-16 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
18-10-16 Προσλήψεις 77 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02 και ΠΕ18 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ
18-10-16 Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
17-10-16 Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.
17-10-16 Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ιταλικής Γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου 2016-2017
14-10-16 Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2016-2017
14-10-16 Ανακοινοποίηση της εγκυκλίου για τη μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών
14-10-16 Προσλήψεις 250 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13-10-16 Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνων Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στα σχολεία Β/θμιας
12-10-16 Που θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές
12-10-16 Τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
12-10-16 Εγκύκλιος για τη μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών σε μισθολογικά κλιμάκια
12-10-16 Υπουργείο Υγείας: Αυστηρή απαγόρευση καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις
11-10-16 Myschool: Δημιουργία τμημάτων ΔΥΕΠ
11-10-16 Προσλήψεις 1037 εκπαιδευτικών όλων των κλάδων της Α/θμιας Εκπ/σης.
11-10-16 Προσλήψεις 269 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΤΕ01.19 στη Β/θμια Εκπαίδευση.
11-10-16 Καθορισμός σχολικών μονάδων όπου θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ
11-10-16 Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17»
10-10-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017.
08-10-16 Ξεκινούν την Τετάρτη οι μετεγγραφές. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διαδικασία
07-10-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας
07-10-16 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ΔΥΕΠ
07-10-16 Προσλήψεις 209 εκπαιδευτικών ΕΑΕ στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών
07-10-16 Συμπληρωματική ενημέρωση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
06-10-16 Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών
05-10-16 Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2016–17
04-10-16 Διαδικασίες για την αναβάθμιση αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στην Παράλληλη σε πλήρες
04-10-16 Διαδικασίες για την αναβάθμιση αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στην Παράλληλη σε πλήρες
04-10-16 Οργάνωση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)
03-10-16 Πρόσληψη 12 αναπληρωτών στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα
03-10-16 Προσλήψεις 431 αναπληρωτών για τα μουσικά σχολεία
30-09-16 Προσλήψεις 304 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
30-09-16 Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
30-09-16 Τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού
30-09-16 Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
30-09-16 Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο
29-09-16 Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2016-17
29-09-16 Διαθέσεις εκπαιδευτικών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στα Δ.Ι.Ε.Κ.
29-09-16 Τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού
29-09-16 Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών
29-09-16 Οδηγίες για τα Νέα Ελληνικά και την Ερευνητική Εργασία σε Α και Β τάξεις ΕΠΑΛ
28-09-16 Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης
28-09-16 Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ
28-09-16 Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
27-09-16 Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας
26-09-16 Αποφάσεις για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια
23-09-16 Προσλήψεις 412 δασκάλων και νηπιαγωγών στη Γενική Εκπαίδευση (πιστώσεις ΕΣΠΑ & ΠΔΕ)
23-09-16 Προσλήψεις 444 αναπληρωτών ειδικοτήτων στην Α/θμια
23-09-16 Προσλήψεις 241 αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου Ειδικής Β/θμιας για Παράλληλη Στήριξη
23-09-16 Προσλήψεις 1.000 δασκάλων Ειδικής και 140 νηπιαγωγών για Παράλληλη Στήριξη
23-09-16 Αναδρομικές προσλήψεις 6 αναπληρωτών Α/θμιας
23-09-16 Προσλήψεις Δ/θμιας Εκπ/σης Γενικής Παιδείας κλάδων ΠΕ01,ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ18.23, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19
23-09-16 To νέο πρόγραμμα σπουδών για τα Θρησκευτικά σε Δημοτικό και Γυμνάσιο
23-09-16 Προσλήψεις 360 αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
23-09-16 Προσλήψεις 12 αναπληρωτών σε εκκλησιαστικά σχολεία
22-09-16 Ανάκληση αδειών ιδιωτικών σχολείων που δεν πληρούν κτηριολογικές προϋποθέσεις
22-09-16 Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών στο Λύκειο
21-09-16 Προσλήψεις 310 εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06.50, ΠΕ12.50, ΠΕ14.50, ΠΕ15.50, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50 και ΤΕ01.50 στη Β/θμια Εκπαίδευση
21-09-16 Οι 123 νέοι διευθυντές στα Δ.ΙΕΚ
21-09-16 Διάθεση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικείμενου της κολύμβησης
20-09-16 Λειτουργία Κέντρων Δημιουργίας Απασχόλησης στους χώρους των σχολείων
19-09-16 Αλλαγές και νέες οδηγίες για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου
16-09-16 Διαδικασία επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί σε εκπαιδευτικούς σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
16-09-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016-2017
16-09-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016-2017
16-09-16 Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Α/θμια Εκπαίδευση
15-09-16 Πρόσληψη 65 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73
15-09-16 Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής
14-09-16 Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών
13-09-16 Στις 2 Νοεμβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακά συμβούλια
09-09-16 Προσλήψεις 123 εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων ΠΕ08.50, ΠΕ08 και ΠΕ11.01
09-09-16 Προσλήψεις 7 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους ωραρίου, ειδικότητας ΠΕ18.41, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
09-09-16 Προσλήψεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
09-09-16 Το ΦΕΚ για το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
09-09-16 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και πρόσληψη ως αναπληρωτές
08-09-16 Τροποποιήσεις Υπουργικών Αποφάσεων
08-09-16 Προσλήψεις 740 αναπληρωτών Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων
07-09-16 Προσλήψεις 5.179 δασκάλων και νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης
07-09-16 Ενημέρωση για τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών
05-09-16 Υπουργικές αποφάσεις για την εγκριση βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ' τάξεις του δημοτικού σχολείου
02-09-16 Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο-Λύκειο
30-08-16 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλικών
30-08-16 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Α/θμια
27-08-16 Τροποποιήθηκε η απόφαση για τη λειτουργία των κυλικείων των σχολείων
26-08-16 Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης
23-08-16 Κατανεμήθηκαν 25 εκ ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
22-08-16 Τα ελεύθερα βοηθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών για το Λύκειο
19-08-16 Μετά την Αττική, επέκταση της διδασκαλίας της κολύμβησης στα Δημοτικά σε όλη τη χώρα
18-08-16 Άλλο ένα ΦΕΚ με ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης
17-08-16 Μετατροπή των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
16-08-16 ΦΕΚ ίδρυσης σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής
12-08-16 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων
11-08-16 Θεσμοθέτηση Ημέρας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
11-08-16 Τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερησίου Γυμνασίου
08-08-16 Καθορίστηκε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών
08-08-16 Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου
08-08-16 Τρεις Υπουργικές Αποφάσεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια
05-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
05-08-16 Αποσπάσεις σε Αρμενικό Κυανού Σταυρό, Γενική Αρμενική Ένωση Αγαθοεργίας & Ισραηλιτική Κοινότητα
05-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ
05-08-16 Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016
05-08-16 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης περί καθορισμού τομέων ανά ΕΠΑΛ
05-08-16 Προγράμματα σπουδών των μαθημάτων ειδικότητας διοίκησης και οικονομίας των ΕΠΑΛ
26-07-16 Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο
21-07-16 Απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων (κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου) στα ΑΕΙ
18-07-16 Από αύριο οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση
01-07-16 Οδηγίες για τη μονιμοποίηση και τη βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών
29-06-16 Ποιοι τομείς θα λειτουργήσουν στη Β τάξη ανά ΕΠΑΛ από το 2016-17
14-06-16 Εγγραφές,μετεγγραφές μαθητών στα Εσπερινά Λύκεια
10-06-16 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
10-06-16 Aναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο
03-06-16 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ΕΠΑ.Λ., Α' και Β' τάξης
31-05-16 Για ποιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων παρατείνεται η θητεία
30-05-16 Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017
30-05-16 Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων
26-05-16 Οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ
20-05-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ
18-05-16 Το ΦΕΚ για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού
25-04-16 Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο
20-04-16 Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 2016-2017
20-04-16 Πρόσβαση Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
19-04-16 Απολυτήρια Γυμνασίου από το Myschool
15-04-16 Αναστολή άσκησης καθηκόντων εκπαιδευτικού
31-03-16 Οδηγίες ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης «Σχολικά γεύματα» σε Δημοτικά Σχολεία»
31-03-16 Παράταση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών του εξωτερικού
31-03-16 Για την οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων
31-03-16 Ανοιχτό λογισμικό και εξοπλισμός για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
30-03-16 Πώς θα διεξαχθούν φέτος οι πανελλαδικές
16-03-16 «Με την ποίηση πολεμάμε τον ρατσισμό», εγκύκλιος Φίλη στα σχολεία
09-03-16 Αυτοδίκαιη απόλυση - επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία
07-03-16 Σε ποιες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ χορηγήθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα
24-02-16 Απαγορεύεται η είσοδος σε σχολικές μονάδες χωρίς έγκριση
21-02-16 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με το καθηκοντολόγιο στελεχών εκπαίδευσης
20-01-16 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων
  ↑   2016   ↑
22-12-15 Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
17-12-15 Εγκύκλιος για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
15-12-15 Υπουργική Απόφαση ένταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50- Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (ΦΕΚ 995-Β’)
17-12-15 Υπουργική Απόφαση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013)
17-12-15 Υπουργική Απόφαση καθορισμού πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
02-12-15 Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) των Περιφερειών Θεσσαλίας και Κρήτης
30-11-15 Υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου
  ↑   2015   ↑

ΦΕΚ Εκπαίδευσης

 

.

 

Τίτλος ... ΟΚ μέχρι και 1997

ΦΕΚ Α   102/2018 :   Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.4547/2018)
ΦΕΚ Β 1704/2018 :   Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β 1544/2018 :   Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β 1509/2018 :   Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 1375/2018 :   Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 1365/2018 :   Λειτουργία Καλλιτεχνικών Λυκείων
ΦΕΚ Β   771/2018 :   Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α     38/2018 :    Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν.4521/2018)
ΦΕΚ Β   120/2018 :   Οργάνωση και Λειτουργία Γυμνασίων - Λυκείων
  ↑   ΦΕΚ 2018   ↑
ΦΕΚ Β 4611/2017 :    (223742/Γ1)   Κανονισμός Λειτουργίας ΕΟΠΠΕΠ
ΦΕΚ Α 4491/2017 :    (Φ.2/220509/Δ4)   Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικών Τμημάτων - Συνδιδασκαλίας ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α   193/2017 :    (ΠΔ 148-149-150-151) Ένταξη σε Κλάδους Εκπαιδευτικών
ΦΕΚ Β 4249/2017 :    Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
ΦΕΚ Β 3768/2017 :    Ενοποίηση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΕΚ Β 3638/2017 :   Οργάνωση Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης - Ενισχυτική Διδασκαλία (ΣΚΕΑ)
ΦΕΚ Β 3588/2017 :   Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α   141/2017 :    (ΠΔ 99/2017) Ίδρυση - Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών
ΦΕΚ Β 3392/2017 :   (Φ. 151/159838/Α5) Καθορισμός Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων
ΦΕΚ Β 2995/2017 :   (Φ.253/142542/Α5)   Ένταξη Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία - Συντελεστές Βαρύτητας
ΦΕΚ Β 2993/2017 :   Διαδικασίες Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος σε Φοιτητές
ΦΕΚ Β 2797/2017 :   Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Α  109/2017  :   (ΠΔ 79/2017) Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων.
ΦΕΚ Β 2680/2017 :   Έγκριση Λειτουργίας Σχολής Ξεναγών Αθήνας - Εισαγωγή Σπουδαστών
ΦΕΚ Β 2604/2017 :   Κριτήρια Μοριοδότησης Διευθυντών - Συμβούλων σε ΣΔΕ
ΦΕΚ Β 2532/2017 :   Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών
ΦΕΚ Β 2275/2017 :   Εκπαιδευτικοί στις ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας ΟΥΜ - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ναυτιλιακού τομέα ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 1239/2017 :   Ρυθμίσεις στις Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ
ΦΕΚ Β 1157/2017 :   Άδεια Ίδρυσης Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού
ΦΕΚ Β  815/2017 :    Αριθμός Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2017
ΦΕΚ Β  681/2017 :    Σχολικές Εκδρομές - Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό
ΦΕΚ Β  545/2017 :    Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές
ΦΕΚ Β  324/2017 :    Επάρκεια Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας - Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα
ΦΕΚ Β  210/2017 :    Αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγ. Εκπ/σης
  ↑   ΦΕΚ 2017   ↑
ΦΕΚ Β 4294/2016 :   Αποζημίωση απασχολούμενων στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΦΕΚ Β 4268/2016 :   Αποζημίωση Απασχολούμενων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΦΕΚ Β 4227/2016 :   Εκπαιδευτικές Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών (Τροποποιήσεις)
ΦΕΚ Β 4212/2016 :   Ημέρες Αργίας - Διακοπών σε Φροντιστήρια
ΦΕΚ Β 3988/2016 :   Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών στην Εκπαίδευση Προσφύγων
ΦΕΚ Α   224/2016 :   (ν.4440/2016) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Υπαλλήλων στο Δημόσιο
ΦΕΚ Β 3754/2016 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων
ΦΕΚ Β 3561/2016 :  Σχεδιασμός - Υλοποίησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 3529/2016 :  Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 3419/2016 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Α 3414/2016 :  Τροποποιήσεις Προγράμματος σε Δημοτικά με Σχολικά Γεύματα (Πρόγραμμα Σίτησης)
ΦΕΚ Α 3406/2016 :  Οργάνωση - Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ)
ΦΕΚ Α   193/2016 :  (ΠΔ 111/2016) Κατάταξη σχολείων σε Κατηγορίες (Μόρια) (Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996)
ΦΕΚ Β 3153/2016 :  Ρυθμίσεις Θεμάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών
ΦΕΚ Β 3142/2016 :  Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίων - ΤΕΙ για μετεγγραφές Φοιτητών
ΦΕΚ Β 3011/2016 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε Ειδικά Σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό)
ΦΕΚ Β 2894/2016 :  Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2016-2017
ΦΕΚ Β 2876/2016 :  Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκίεων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2844/2016 :  Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
ΦΕΚ Β 2626/2016 :  Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού στο Λύκειο
ΦΕΚ Β 2605/2016 :  Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2423/2016 :  (Φ.20/120403/Δ4) Τροποποιήσεις στους Τομείς Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2182/2016 :  Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού-Επιλογής στο Λύκειο - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 2107/2016:   Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΦΕΚ Β 2079/2016 :  Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2078/2016:   Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 1671/2016 :  Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 1670/2016 :  Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου - Λυκείου
ΦΕΚ Β 1564/2016 :  Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - ΑΕΝ
ΦΕΚ Β 1489/2016 :  Τομείς - Ειδικότητες Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 1236/2016 :  Βαθμολογίες -Επιδόσεις στα Αθλήματα για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (Τροποποίηση ΦΕΚ 1538/2002)
ΦΕΚ Α   74/2016  :   (ΠΔ 46/2016) Αξιολόγηση Μαθητών Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ Β  792/2016 :   Λήξη Μαθημάτων Διδακτικού Έτους 2015 - 2016
ΦΕΚ Β  516/2016 :   Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων
ΦΕΚ Β  111/2016 :   Οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   46/2016 :    Διαδικασίες Επιλογής Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
  ↑   ΦΕΚ 2016   ↑
ΦΕΚ Α   164/2015 :  (ν. 4351/2015)  Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδος (Τροπολογίες Εκπαιδευτικών Θεμάτων).
ΦΕΚ Β 2916/2015 :   ..... Δικαίωμα Εισόδου σε Μνημεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία ....
ΦΕΚ Β 2737/2015 :  Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
ΦΕΚ Β 2656/2015 :  Καθορισμός Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 2647/205 :    Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων Λυκείων με Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΦΕΚ Β 2499/2015 :  Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2462/2015 :  Ρυθμίσεις Αμοιβαίας Μεταφοράς Θέσης (Μετεγγραφής) Φοιτητών
ΦΕΚ Β 2446/2015 :  (Φ2/177558/Δ4) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) ΣΕΠ - Εργασιακό Περιβάλλον - Ασφάλεια & Υγιεινή ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2296/2015 :  Διαδικασίες Επιλογής Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών -Πρόγραμμα Σπουδών Οικιακής Οικονομίας
ΦΕΚ Β 2255/2015 :  Επιτροπή κατ' εξαίρεση Μετεγγραφών
ΦΕΚ Β 2064/2015 :  Διάθεση Εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ
ΦΕΚ Β 2042/2015 :  Τροποποιήσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΠΑΛ - Καθορισμός δαπανών για σπουδές στο ΕΑΠ
ΦΕΚ Β 2033/2015 :  Εγκύκλιος Άναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 2011/2015 :  Μεταφορά Θέσης (Μετεγραφές) Φοιτητών - Αριθμός Εισακτέων ΕΑΠ
ΦΕΚ Β 1844/2015 :  Πρόσκληση για Αναπληρωτές - Ωρομισθίους Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
ΦΕΚ Β 1843/2015 :  Πρόσκληση Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Μουσικής
ΦΕΚ Β 1842/2015 :  Πρόσκληση για ένταξη σε πίνακες Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών
ΦΕΚ Β 1840/2015 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΦΕΚ Β 1817/2015 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσιο - Λύκειο)
ΦΕΚ Β 1437/2015 :  Ωρολόγιο πρόγραμμα Β' και Γ' τάξεων Εκκλησιαστικών Λυκείων
ΦΕΚ Β 1398/2015 :  Καθορισμός Κριτηρίων Πρόσληψης και Αποδοχές Ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης
ΦΕΚ Β 1356/2015 :  Αναθέσεις μαθημάτων σε Μουσικό Σχολείο
ΦΕΚ Β 1318/2015 :  Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)
ΦΕΚ Β 1186/2015 :  Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2015 - 2016
ΦΕΚ Β 1053/2015 :  Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   995/2015 :  Ένταξη Σχολών και Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΦΕΚ Β   945/2015 :  Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   915/2015 :  Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - Εργαστηριακών Κέντρων
ΦΕΚ Β   863/2015 :  Αξιολόγηση Μαθητών Α-Β τάξεων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   862/2015 :  Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείων 2014-2015
ΦΕΚ Α    50/2015  :  (ν. 4327/2015 : Επείγοντα Μέτρα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΦΕΚ Β   724/2015 :  Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   723/2015 :  Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β   143/2015 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β     89/2015 :  ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ Β     69/2015 :  Εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
  ↑   ΦΕΚ 2015   ↑
ΦΕΚ Β 3573/2014 : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΑΕΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΦΕΚ Β 3555/2014 : Ωρολόγιο πρόγραμμα Β-Γ τάξης Εκκλησιαστικών Γυμνασίων
ΦΕΚ Β 3494/2014 : Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
ΦΕΚ Β 3157/2014 : Συμπλήρωση Διδακτέας - Εξεταστεάς ύλης μαθημάτων B' τάξης ΕΠΑΛ
ΦΕΚ Β 2937/2014 : Καθορισμός Διδακτέας - Εξεταστέας Ύλης Β' τάξης Ημερήσιων και Γ' τάξης Εσπερινών Λυκείων 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2863/2014 : Καθορισμος Διδακτέας - Εξεταστέας ύλη Α-Β τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2721/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 2660/2014 : Εξεταστέα Ύλη Α τάξης Ημερησιου Λυκείου, Α-Β Τάξεων Εσπερινού Λυκείου 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2569/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ 2015-2016 & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
ΦΕΚ Β 2470/2014 : Εγγραφές, Μετεγγραφές, Φοίτηση Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2420/2014 : Καθορισμός εξεταστέας - Διδακτέας ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 2406/2014 : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΕΚ Β 2380/2014 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Μεταβατικό Λυκείου)
ΦΕΚ Β 2311/2014 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΦΕΚ Β 2143/2014 : ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τροποποίηση της 124062/Γ2 - ΦΕΚ 2350/2013)
ΦΕΚ Β 2007/2014 : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τροποποίηση ΦΕΚ 391/2006 - Ίδρυση Τμημάτων)
ΦΕΚ Β 2004/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1963/2014 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 1946/2014 : Καθορισμός Εξεταστέας - Διδακτέας Ύλης Εσπερινών Λυκείων 2014 - 2015
ΦΕΚ Β 1938/2014:  Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 2014−2015
ΦΕΚ Β 1891/2014 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1316/2014 : Πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού
ΦΕΚ Β 1227/2014 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΛ (Τροποποίηση 126773/Γ2 ΦΕΚ 2339/2013)
ΦΕΚ Β 1219/2014 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΟΤΗΤΩΝ ΤΕΛ-ΤΕΕ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΑΛ (Συμπλήρωση ΦΕΚ 1348/2014)
ΦΕΚ Α   110/2014 :  (ΠΔ 68/2014) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1098/2014 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΣΕΚ)
ΦΕΚ Β 964/2014 :  ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΦΕΚ Β 945/2014 :  ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) - ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΙΔΡΥΣΗ (ΔΙΕΚ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ Β 928/2014 :  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 414/2012)
ΦΕΚ Β 918/2014 :  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΣΔΕ - ΑΔΕΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΦΕΚ Β 903/2014 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β  833/2014 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ Β  820/2014:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ
ΦΕΚ Β 785/2014 :  Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ.
ΦΕΚ Β 768/2014 :  Καθορισμός αριθμού εισακτέων σε Σχολές και Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ακαδ. έτους 2014−2015.
ΦΕΚ Α   75/2014 :  (ΠΔ 39/2014) Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου - Απουσίες - Λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο
ΦΕΚ Β 547/2014 :  Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2013-2014
ΦΕΚ Β 544/2014 :  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων από εγκλη− ματικές ενέργειες.
ΦΕΚ Β 500/2014 :  Μεταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους (Μετεγγραφή Φοιτητών με σοβαρές ασθένειες)
ΦΕΚ Α   48/2014 :  (ΠΔ 28/2014) Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΦΕΚ Β 433/2014 :  Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
ΦΕΚ Β 358/2014 :  Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ (5%)
ΦΕΚ Β 349/2014 :  Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%. (Μετεγγραφές φοιτητών)
ΦΕΚ Β 315/2014 :  ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης)
ΦΕΚ Β 269/2014 :  Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) 2014-2015
ΦΕΚ Β 224/2014 :  Δαπάνες σχολικών αγώνων (αποζημιώσεις εκπαιδευτικών)
ΦΕΚ Β 172/2014 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ Β 1538/2002)
  ↑   ΦΕΚ 2014   ↑
ΦΕΚ Β 3276/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ - ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΦΕΚ Α   274/2013 : (ΠΔ 170/2013)Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων λειτουργίας σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων σε Γυμνάσια-Λύκεια)
ΦΕΚ Β 3185/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
ΦΕΚ Β 3139/2013: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΚΕΔ) 2013-2014
ΦΕΚ Β 3133/2013 : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ Β 3087/2013 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ
ΦΕΚ Β 3063/2013 : ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ Β 3030/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΩΝ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β 2996/2013 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΔΣ) 2013-2014
ΦΕΚ Β 2994/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α-ΛΥΚΕΙΟΥ Α-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΕΚ Α   254/2013 : (ν.4210/2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άδειες - Πειθαρχικό)
ΦΕΚ Β 2910/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΦΕΚ Β 2875/2013 : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ (ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΦΕΚ Β 2843/2013 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ (Απουσίες μαθητών σε Αιμοδοσία)
ΦΕΚ Β 2800/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΦΕΚ Α   240/2013 : (ΠΔ 152/2013) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β 2758/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)
ΦΕΚ Β 2739/2013 : ΩΡΑΡΙΟ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΦΕΚ Β 2599/2013 : ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) - ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ (ΙΙΕΚ)
ΦΕΚ Β 2537/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΕΚ Β 2530/2013 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 80033/Γ2 (ΦΕΚ 1286/2006) ΚΑΙ 148096 (ΦΕΚ 2511/2007)(Αναπλήρωση ωρών διδασκαλίας λόγω κατάληψης σε επαγγελματικά σχολεία)
ΦΕΚ Β 2504/2013 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση της αρ.112843/Γ4/14-10-2005 - ΦΕΚ 1497/2006)
ΦΕΚ Β 2501/2013 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ" ΣΤΙΣ Β-Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2451/2013 : Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο. Πιστοποίηση Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΦΕΚ Β 2449/2013 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)
ΦΕΚ Β 2360/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2350/2013:  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ Β 2341/2013:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 2339/2013 : ΕΧΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) 2013-2014
ΦΕΚ Α   193/2013:  (ν.4186/2013) ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΦΕΚ Β 2255/2013 : ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΕΚ Β 2211/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 2135/2013 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΕΚ Β 2121/2013 : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ
ΦΕΚ Β 1969/2013:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2013-2014
ΦΕΚ Β 1861/2014 : ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)
ΦΕΚ Β 1731/2013 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β 1518/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπλήρωση ωραρίου)
ΦΕΚ Α   145/2013 : ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) - ΠΔ 112/2013 (Τροποποίηση ΠΔ 50/2008 ΦΕΚ 81/2008))
ΦΕΚ Β 1449/2013 :  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΦΕΚ Β 1357/2013 :  Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
ΦΕΚ Β 1218/2013 :  ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ Α 1173/2013 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Β 1139, 1140 & 1720/2013, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΤΕΥΣΗ-ΕΠΙΤΑΞΗ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άρση επίταξης)
ΦΕΚ Β 1134/2013 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ) 2013-2014
ΦΕΚ Β 1127/2013 :  Σχολικοί Συνεταιρισμοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ Α     83/2013 :  ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΔΙΠΠΔΕ) Ν.4142/2013
ΦΕΚ Β   919/2013 :   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314Β6 - ΦΕΚ 1538/2002)
ΦΕΚ Β   858/2013 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση 112843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ Β   614/2013 : ... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ...
ΦΕΚ Α     55/2013 :  (ΠΔ 24/2013) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΦΕΚ Β   393/2013 :  Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών .
ΦΕΚ Β   171/2013 :  ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ Α     24/2013 :  (ν.4115/2013) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΚΑΙ ΕΘΝ. ΟΡΓ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΟΠΠΕΠ).
  ↑   ΦΕΚ 2013   ↑
ΦΕΚ Β 3401/2012 :  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΑΓΟΥ
ΦΕΚ Β 3324/2012 :  Δικαιολογητικα χορήγησης - τροποποίησης άδειας Ιδιωτικής Εκπαίδευση. Οργανισμοί πιστοποίησης μεταπτυχιακών τίτλων Κολλεγίων
ΦΕΚ Β 3129/2012 :  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΦΕΚ Β 3057/2012 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓ. - ΤΡΟΠΟΠ. - ΕΠΙΚΑΙΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚ. ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΦΡΟΝΤΙΣΤ., ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΙΕΚ, ΚΔΒΜ
ΦΕΚ Β 2844/2012 :  Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων
ΦΕΚ Β 2507/2012 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ Β 2315/2012 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)
ΦΕΚ Β 1844/2012 :  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΡΙΑΣ
ΦΕΚ Β 1843/2012 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Α     97/2012 :  (ΠΔ 47-48/2012) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΠΔ 60/2006)
ΦΕΚ Β 1393/2012 :  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β 1390/2012:   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1377/2012 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1296/2012 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ Β 1283/2012 :  Αναθέσεις Μαθημάτων Ειδικής Αγωγής - Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ Β 1163/2012 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (16798/Γ2 - 36799/Γ2) ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (36798/Γ2)
ΦΕΚ Β  654/2012 :   ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Αρ.23464/Γ2 - Τροποποίηση 118842/Γ2)
ΦΕΚ Β  549/2012 :   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ Β  414/2012 :   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΕΚ Β  253/2012 :   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΦΕΚ Α    54/2012 :   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.4057/2012)
  ↑   ΦΕΚ 2012   ↑
ΦΕΚ Β 2885/2011 :   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ Β 2794/2011 :   Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίησης της 12843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005)
ΦΕΚ Β 2769/2011 :   Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών Σχολείων εντός και εκτός της Χώρας
ΦΕΚ Β 2478/2011 :   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
ΦΕΚ Β 2477/2011 :   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΦΕΚ Β 2197/2011 :   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ), ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΕΠ
ΦΕΚ Β 2156/2011 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ Β 1981/2011 :  Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
ΦΕΚ Β 1811/2011 :  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Αρ.81504/Δ2)
ΦΕΚ Β 1643/2011:   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
ΦΕΚ Β 1557/2011 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1348/2011 :  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΕ-ΤΕΛ
ΦΕΚ Β 1213/2011 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΛΥΚΕΟΥ
ΦΕΚ Β 1168/2011 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Άλγεβρα - Γεωμετρία)
ΦΕΚ Β 1096/2011 :  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)
ΦΕΚ Β 1012/2011 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)
ΦΕΚ Β  843/2011 :   ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ34) - ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ40) (Τροποποίηση ΦΕΚ 1984/2008)
ΦΕΚ Β  622/2011 :   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΕΚ Β  582/2011 :   Καθορισμός Διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Διευθυντών - Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων
ΦΕΚ Β  472/2011 :   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΣ)
ΦΕΚ Β  434/2011 :   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΕΚ Β  318/2011 :   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΦΕΚ Α  233/2011 :   (Ν.4027/2011) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Β  262/2011 :   ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΑΙΣΘ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΤ. ΣΥΜΠΕΡΙΦ., ΓOΝEΪΚΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓ/ΚΗ ΒΙΑ
ΦΕΚ Α    118/2011 :   ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤ. ΣΧΟΛΕΙΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (Ν.3966/2011)
ΦΕΚ Α    107/2011 :   Τροποποίηση του Π.Δ.60/2006 (περί συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις) (ΠΔ 41/2011)
  ↑   ΦΕΚ 2011   ↑
ΦΕΚ Β 2142/2010 :  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ) ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β 1794/2010 :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Ποσοστό 5%)
ΦΕΚ Β 1612/2010 :  Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΦΕΚ Β 1180/2010 :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)
ΦΕΚ Β 1087/2010 :  Προσόντα, Κριτήρια και Διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια - Λύκεια
ΦΕΚ Β 1085/2010 :  Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης.
ΦΕΚ Α     71/2010 :  (ν.3848/2010) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΕΚ Β   428/2010 :  Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων - Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΝ
ΦΕΚ        55/2010 :  Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών ΑΣΚΤ
ΦΕΚ Β       1/2010 :  Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
  ↑   ΦΕΚ 2010   ↑
ΦΕΚ Β 2544/2009 :  Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΦΕΚ Β 1645/2009 :  Ψηφιακή τάξη
ΦΕΚ Β 1369/2009 :  Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων
ΦΕΚ Β   493/2009 :  Πρόσβαση Αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εξετάσεις σε Ειδικό Μάθημα
ΦΕΚ Β   265/2009 :  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) (ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ)
  ↑   ΦΕΚ 2009   ↑
ΦΕΚ Β 1984/2008 :  Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
ΦΕΚ Β 1003/2008 :  Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
ΦΕΚ Β   652/2008 :  Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ.
ΦΕΚ Β   218/2008 :  Εξετάσεις - Όργανα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
ΦΕΚ Α   199/2008 :  (Ν.3699/2008) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΦΕΚ Β     34/2008 :  Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  ↑   ΦΕΚ 2008   ↑
ΦΕΚ Β 1564/2007 :  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΣ & ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜ. Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ - ΤΡΟΠ. ΠΡΟΓΡ. Β,Γ, ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 921/2007)
ΦΕΚ Β 1369/2007 :  Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και απασχόλησης Σάββατο − Κυριακή
ΦΕΚ Β   690/2007 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΕΚ Β   449/2007 :  ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΥ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΦΕΚ Β   272/2007 :  Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Ειδικών Κατηγοριών
  ↑   ΦΕΚ 2007   ↑
ΦΕΚ Β 1761/2006 : Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ (Ναυτιλιακός κύκλος-Γενικής Παιδείας)
ΦΕΚ Β 1734/2006 : Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΦΕΚ Β 1488/2006 : Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των επισήμων προσκεκλημένων σε εορτές.
ΦΕΚ Β 1358/2006 : Εισαγωγή Σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΦΕΚ Β 1286/2006 : Σχολικό έτος, διακοπές, αργίες, υπηρεσιακά βιβλία, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, διαγωγή, διακρίσεις μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων
ΦΕΚ Β 1183/2006 :  Κανόνες υγιεινής και καθορισμός διαθεσίμων προϊόντων σε σχολικά κυλικεία
ΦΕΚ Β 1139/2006 :  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών και Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ Β   998/2006 :  Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ (για μετεγγραφές φοιτητών)
ΦΕΚ Α   146/2006 :  (ν.3475/2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   587/2006 :  Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών – Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Β   391/2006 :  Πρόσβαση Κατόχων Απολυτηρίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΦΕΚ Α     65/2006 :  (ΠΔ 60/2006) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ Α     48/2006 :  (ΠΔ 47/2006) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού.
  ↑   ΦΕΚ 2006   ↑
ΦΕΚ Β 1497/2005 :  Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Β   921/2005 :  Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα - Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών λυκείων
ΦΕΚ Β   859/2005 :  Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσηςτου ατομικού δελτίου (ΑΔΥ)
  ↑   ΦΕΚ 2005   ↑
ΦΕΚ Β 1962/2004 :  Στεγαστικό Επιδόμα Φοιτητών
ΦΕΚ Α   151/2004 :  (Ν.3260/2004) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΕΚ Β   786/2004 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΕΚ Β   242/2004 :  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 2004   ↑
ΦΕΚ Β     64/2003 :  Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών Εκπαίδευσης (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)
  ↑   ΦΕΚ 2003   ↑
ΦΕΚ Β 1538/2002 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΦΕΚ Β 1340/2002 :  Καθορισμός Αρμοδιοτήτων και Καθηκόντων Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Συλλόγου Διδασκόντων
ΦΕΚ  Β  131/2002 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α', Β' και Γ' ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ↑   ΦΕΚ 2002   ↑
ΦΕΚ Β 1503/2001 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡ. (ΚΔΑΥ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ↑   ΦΕΚ 2001   ↑
ΦΕΚ Β 1789/1999 :  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  ↑   ΦΕΚ 1999   ↑
ΦΕΚ Β  658/1998 :   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 1012/2011 - ΦΕΚ 2478/2011)
ΦΕΚ Α  161/1998 :   (ΠΔ 200/1998) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΦΕΚ Α  161/1998 :   Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών σχολείων (ΠΔ 201/98)
  ↑   ΦΕΚ 1998   ↑
ΦΕΚ Β 1107/1997 :  Σύσταση Σχολικού Συνεταιρισμού
ΦΕΚ Α     94/1997 :  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 100/97)
  ↑   ΦΕΚ 1997   ↑
ΦΕΚ Β  664/1996 :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΟΑΕΔ
ΦΕΚ Α    45/1996 :  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔ 50/96)
  ↑   ΦΕΚ 1996   ↑
ΦΕΚ Β    96/1995 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  ↑   ΦΕΚ 1995   ↑
ΦΕΚ Β  506/1994 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1994   ↑
ΦΕΚ Α  156/1993 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 115/89 "ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ... "
  ↑   ΦΕΚ 1993   ↑
ΦΕΚ Α    51/1989 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 115/89) (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1989   ↑
ΦΕΚ Α    41/1984 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 129/84) (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1984   ↑
ΦΕΚ Α    50/1983 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 112/83) (Καταργήθηκε)
ΦΕΚ Α    45/1983 : ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔ 102/83) (Καταργήθηκε)
  ↑   ΦΕΚ 1983   ↑
ΦΕΚ Α  144/1982 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ↑   ΦΕΚ 1982   ↑
ΦΕΚ Α    23/1979 : (ΠΔ 104/79) ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)
  ↑   ΦΕΚ 1979   ↑
ΦΕΚ Α  108/1975 : (Ν. 48/1975) Περί Εθνικής Σημαίας, Εμβλήματος Δημοκρατίας, Όρκου Υπαλλήλων, Τύπου σφραγίδων Υπηρεσιών
  ↑   ΦΕΚ 1975   ↑

Ερευνητικές εργασίες - projects

Η Ερευνητική Εργασία (project) αποτελεί μια διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών για την Α΄ και την Β΄ τάξη του Λυκείου.
Κατά την έναρξη του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων του κάθε σχολείου εγκρίνει σε ειδική συνεδρίαση τα προτεινόμενα θέματα, τα οποία έρχονται να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης, αξιοποιώντας (αλλά και υπερβαίνοντας πολύ συχνά) περιεχόμενο, εννοιολογικά σχήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφορετικών μαθημάτων. Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, βιβλιογραφικές πηγές, ερωτηματολόγια (που διαμορφώνουν οι ίδιοι) ή άλλες πηγές, λειτουργούν ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παράγουν νέα γνώση καθώς μελετούν κάποιο θέμα. Παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, αναγνώρισης και σεβασμού του διαφορετικού, ανάληψης πρωτοβουλιών αλλά και ευθυνών σε ένα ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον.

 

Projects

Θέμα

Αρχείο

Word

Αρχείο

Pdf

Υπεύθυνος Καθηγητής

1

Ο τουρισμός και οι επιπτώσεις του

στην τοπική κοινωνία

doc-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09 

2

Νεανική επιχειρηματικότητα: Χαρακτηριστικά -

Προβλήματα - Προοπτικές

jpg-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09

3

Οι Έλληνες προσφυγες τον 20ο αιώνα:

Ο Ποντιακός Ελληνισμός (Ιστορία & Παράδοση)

doc-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09

4

Οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας:

Ιστορία & Παράδοση

doc-50 pdf-50

Βορρίση Αθηνά ΠΕ02

Ιεραπετρίτης Δημήτριος ΠΕ09

 

 

sigjrr

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Λεξικά ON-LINE
  2. Edu.klimaka.gr
  3. users.sch.gr
  4. 09